Publiciteit - Manifest


Zienswijzen op de gebiedsvisie

Inspreekteksten commissie Grondgebied (23 februari 2022)

 Presentaties aan politieke partijen in februari 2022

Manifest (juni 2021)

Onderzoek woonbehoeften jongeren (juni 2022)