Woonbehoeften


Wat willen we?

Bouwen voor verschillende doelgroepen

Zowel jongeren, starters, gezinnen als ouderen willen kansen op de woonmarkt. In nieuwbouwprojecten dient rekening gehouden te worden met deze diversiteit.

Samen wonen

Door met verschillende groepen mensen in een gevarieerd woonaanbod samen te wonen bevorderen we gemeenschapszin, een optimaal leefklimaat en plezierig wonen.

Een bijzondere vorm van samenwonen is een hofje, waar jong en oud zelfstandig wonen met aandacht voor elkaar. Zie woonvormen.

Mooie woningen op een mooie plek

Juist als er maar weinig bouwgrond is zoals in onze gemeente, stellen we hoge eisen aan als er gebouwd wordt zoals: een plek waar het fijn wonen is, met behoud van zoveel mogelijk groen en in fraai vormgegeven woningen. 

Verschillen in grootte

Meerdere doelgroepen samen in één bouwplan betekent een arrangement van grote, middelgrote en kleine(re) woningen , gestapeld waar dat moet en grondgebonden waar dat kan.

Buitenruimte

Een huis met een tuin, ja ... dat willen veel mensen. Maar niet iedereen. En dus houdt een bouwplan daar ook rekening mee.

Voorzieningen

Een gemeenschappelijke tuin biedt mogelijkheden voor ontmoeten, samen doen en samen spelen. Wat zou het mooi zijn om ook een gemeenschappelijke binnenruimte te hebben voor samen eten, samen relaxen, voor sport, spel, cursussen, enz.

Huur en koop

We vinden het een maatschappelijke opdracht om te bouwen voor verschillende portemonnees, zowel voor huur als koop. Een gevarieerd wijkje, niet alleen voor rijke mensen met dure huizen maar voor iedereen.

Groene omgeving

Een groene gemeente laat het groen ook terugkomen in nieuwbouwplannen. Met mogelijkheden voor aanleg en onderhoud door bewoners.

En natuurlijk duurzaam

Duurzaam gebouwde woningen, natuurlijk!

Zie Duurzaam en energiezuinig op deze website.