Aanleiding


In onze gemeente Mook en Middelaar is er een groot tekort aan woningen, net als in de regio Arnhem-Nijmegen en in heel Nederland. Om dit woningtekort te verkleinen, wijzen gemeenten als Mook en Middelaar bouwlocaties aan waarop nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Een van die bouwlocaties is Molenhoek-Zuid: het gebied tussen grofweg de Rijksweg, de Maas, het spoor en de Bredeweg.

Toen we hoorden dat er een nieuwe wijk wordt gebouwd in Molenhoek, leek het ons belangrijk dat de inwoners van onze gemeente inspraak hebben bij de totstandkoming van deze wijk. Tot dan toe was er namelijk weinig bekend over de nieuwe wijk en waren er nauwelijks mogelijkheden voor inwoners om mee te denken.

Met het WoonplatforMM willen we inwoners de kans geven om mee te praten over deze wijk en andere bouwprojecten in de gemeente. We leggen contact met alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwprojecten als Molenhoek-Zuid, zoals gemeenten, grondeigenaren, projectontwikkelaars en experts. We faciliteren het gesprek tussen deze partijen en inwoners.