Over ons


Wij vormen het WoonplatforMM, een groep enthousiaste  en betrokken burgers die ideeën hebben over woningbouw in onze gemeente èn daarover willen meedenken en meebeslissen. 

In het WoonplatforMM zitten vertegenwoordigers van:

  • Ouderen
  • Jongeren
  • Energiecafé

Iedereen die een groep vertegenwoordigt, is welkom om zich aan te sluiten bij het WoonplatforMM. Daarnaast kan iedere medeburger meepraten, via deze website, door contact met ons op te nemen en via activiteiten die we in de toekomst organiseren.

De kiem voor het platforMM is gelegen in de woonwensenenquête die in het voorjaar van 2020 is uitgevoerd onder ouderen in Molenhoek. Een initiatief van Dorpsraad Molenhoek.

Dat leidde tot de werkgroep huisvesting 60+ Molenhoek. Jongeren en het Energiecafé sloten zich aan. Zo kwam de bal aan het rollen!

Lees meer over de uitkomsten van de enquête:

 20200819 Toekomstige woningbehoefte ouderen.pdf

Onder jongeren en starters is in de gemeente nooit een enquête gehouden over hun behoefte aan woonruimte. De noodzaak van betaalbare woonruimte voor deze doelgroepen is de laatste maanden echter op landelijk niveau steeds duidelijker geworden. De massale opkomst bij het woningprotest in Amsterdam toonde aan dat het woningtekort een groot probleem is. De interesse in woonruimte in de gemeente Mook en Middelaar lijkt vooral afkomstig te zijn van buiten de gemeente. Dit is verklaarbaar door de bevolkingsopbouw: in onze gemeente wonen significant minder mensen van tussen de 18 en 30 jaar. Dit mag er wat het WoonplatforMM betreft niet voor zorgen dat er minder aandacht is voor jongeren en starters in de besluitvorming. Het woningtekort is een landelijk probleem, niet slechts een gemeentelijk probleem.