Visie op Molenhoek-Zuid


VISIE OP MOLENHOEK-ZUID

Het WoonplatforMM roept burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar op om:

  • Open en transparant te zijn naar haar bewoners over haar plannen voor Molenhoek-Zuid, o.a. over de samenwerking met projectontwikkelaars
  • Bewoners vroegtijdig te laten participeren en meedenken in de plannen van de gemeente en eisen rondom inwonerparticipatie te stellen aan de betrokken projectontwikkelaars
  • Kwaliteit van bouwen te verkiezen boven snelheid van bouwen; een goede voorbereiding voorkomt klachten in een later stadium
  • Te zorgen voor betaalbare woningen voor starters en inwoners met een smalle beurs, o.a. door prijsopdrijvende effecten door projectontwikkelaars te voorkomen
  • Lef, elan, enthousiasme, passie en innovatieve denkkracht te tonen om er de mooiste woonwijk uit de omgeving van te maken
  • Zich te baseren op behoeften van onze inwoners (jong en oud) en maatschappelijke opgaven, zoals natuur-inclusief en circulair bouwen, CO2-reductie, lokale energiewinning en klimaatadaptatie
  • Bewoners in gelegenheid te stellen om gezamenlijk woningen te bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • Hogere eisen dan de huidige bouwnorm (BENG) te stellen aan de te bouwen woningen, gezien de doelstelling van de gemeente om per 2030 energieneutraal te zijn
  • Te zorgen voor een groene en afwisselende omgeving met biodiversiteit
  • Goede voorbeelden te benutten van bestaande woonwijken