3

Vertaling ideeën in concrete beleidsopties

t/m 30 september 2023

In deze fase gaat de gemeente de inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers vertalen in concrete beleidsopties en laat de gemeente zien hoe we de meningen van inwoners hebben verwerkt in een basis document. Er wordt teruggekoppeld waarom bepaalde ideeën wel of niet zijn meegenomen.