1

Informeren en uitnodigen

t/m 14 mei 2023

In deze eerste fase worden inwoners, organisaties en ondernemers uitgenodigd om mee te praten over nieuw beleid rondom duurzaamheid. Alle informatie vindt u op deze projectpagina. 

- De stand van zaken: Waar staan we nu en waar willen we naartoe?
- Planning en proces van het participatietraject.

Meld u aan voor de 'praat mee'-themasessies over elektriciteit, warmte, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.