4

Besluitvorming

vanaf 1 oktober 2023

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuw opgestelde beleid. Voordat het nieuwe beleid definitief vastgesteld gaat worden, kunnen inwoners, organisaties en ondernemers hier nog een reactie op geven.