Planning en proces

Er zijn twee mogelijkheden om mee te denken over het nieuwe duurzaamheidsbeleid, namelijk: 

1. 'Praat mee'-avonden

Aanmelden voor de algemene avond 9 mei kan via Aanmeldformulier 9 mei. Vanaf half mei kunt u zich ook aanmelden voor de specifieke thema-avonden.  

2. Online op deze 'Praat mee'-projectpagina

  • t/m 14 mei: informeren en uitnodigen (fase 1). In deze fase worden inwoners, organisaties en ondernemers uitgenodigd om mee te praten over nieuw beleid rondom duurzaamheid. Ook zal de gemeente informeren over de stand van zaken (waar staan we nu en waar willen we naartoe), waar mogen inwoners, organisaties en ondernemers over meedenken en de planning en proces van participatietraject.
  • 15 mei t/m 6 juli: ideeën ophalen (fase 2). Inwoners, organisaties en ondernemers worden gevraagd hun inbreng te doen / mening te geven / ideeën kenbaar te maken. Inwoners geven de gemeente nuttige ideeën en suggesties. (LET OP: De inbreng die wordt gegeven is niet bindend. De gemeenteambtenaren maken uiteindelijk op basis van alle inbreng een afweging voor het uiteindelijke beleid). De verslagen van de 'praat mee'-avonden worden op deze projectpagina gedeeld. Online krijgen inwoners, organisaties en ondernemers de kans om aanvullingen te geven over bepaalde onderwerpen of om geheel nieuwe onderwerpen in te brengen. 
  • 7 juli t/m 1 oktober: vertaling ideeën in concrete beleidsopties (fase 3). In deze fase gaat de gemeente de inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers vertalen in concrete beleidsopties en laat de gemeente zien hoe we de meningen van inwoners hebben verwerkt in een basis document. Er wordt teruggekoppeld waarom bepaalde ideeën wel of niet zijn meegenomen. 
  • 1 oktober t/m uiterlijk 31 december: besluitvorming (fase 4). In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuw opgestelde beleid. (deze fase is uitgelopen)

Maak (gratis) een account aan op MaasBuren, als u online wilt meepraten over duurzaamheid.