Wat betekent meepraten

Wat betekent het om mee te praten over duurzaamheid? 

U kunt bij de 'praat mee'-bijeenkomsten en online via deze projectpagina uw goede ideeën over de duurzame toekomst van onze gemeente inbrengen. U heeft hierin een adviserende rol. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om uw mening te geven en deze meeneemt in oprechte overweging bij het maken van het nieuwe duurzaamheidsbeleid. De gemeente maakt uiteindelijk de beslissingen over welke ideeën wel of niet meegenomen worden in het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Er wordt uiteindelijk teruggekoppeld waarom de gemeente wel of niet voor bepaalde ideeën heeft gekozen.