Dorpsraad


Wat doet Dorpsraad Molenhoek?
Dorpsraad Molenhoek maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Molenhoek. Onder leefbaarheid verstaan wij onder andere sociale samenhang, gemeenschapszin, optimale voorzieningen, veiligheid en goede kwaliteit van de openbare ruimte.

Dorpsraad Molenhoek wil inwoners informeren, stimuleren en ondersteunen bij initiatieven, wensen en behoeften op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid zien wij als een zaak van alle dorpsbewoners. Samen hebben we meer slagkracht. De verbeterprojecten van Molenhoek Pakt Aan zijn hier een goed voorbeeld van. Daarbij sluiten we aan bij signalen van inwoners. 

Nieuwe ideeën en wensen met betrekking tot de leefbaarheid van Molenhoek zijn van harte welkom. Waar mogelijk zal de dorpsraad die ondersteunen met bijvoorbeeld: adviezen, een kleine financiële bijdrage, ondersteuning bij subsidieaanvragen, beschikbaar stellen van ruimte tegen een kleine vergoeding en publiciteit via onze website of nieuwsbrief.

Lees- en OntmoetingsPunt en bibliotheek
De prachtige faciliteit van de dorpsraad is het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) in het winkelcentrum in Molenhoek, waar ook de bibliotheek gehuisvest is.

Samenwerking met de gemeente
Dorpsraad Molenhoek wil een verbindingspartner zijn tussen inwoners, organisaties, instanties en gemeente. De dorpsraad opereert als een onafhankelijk orgaan dat zich vooral laat leiden door de vragen en wensen van dorpsgenoten. De samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar is via een convenant geregeld en de dorpsraad ontvangt een subsidie van de gemeente voor haar activiteiten. Dit betekent echter niet dat zij een verlengde is van het gemeentebestuur of een van de politieke partijen. De Dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af over haar gevoerde beleid en financiële huishouding. Er is regelmatig overleg met de gemeente en er is sprake van een constructieve samenwerking.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën voor de dorpsraad? Per mail kunt u ons bereiken via: .

Dorpsraad Molenhoek is een stichting zonder winstoogmerk en maakt gebruik van enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit:
Alf Vermeulen - voorzitter, dagelijks bestuur
Helene Koesen - penningmeester, dagelijks bestuur
Maarten Hurts - secretaris, dagelijks bestuur
Antoinette Vos - bestuurslid Activiteiten
Bert Draaijer - bestuurslid Molenhoek Pakt Aan
Karin Janssen - bestuurslid Communicatie
Pieter Schraven - bestuurslid Ecozone Molenhoek

Dorpsraad Molenhoek vergadert elke tweede dinsdag van de maand in het LOP. Deze vergaderingen zijn openbaar.

__________

< Terug naar homepage Dorpsraad Molenhoek.