Over ons


Het Energiecafé kernteam (van links naar rechts): Barny Versteegen, Tolé Hoep, Paul Meindersma. Ronald ter Horst en Kirsten van Noord hebben ons inmiddels verlaten, Stef Mientki is toegetreden.

Veel inwoners willen iets doen aan een duurzame omgeving, maar komen er gewoonweg niet aan toe of weten niet waar ze moeten beginnen. Er zijn ook bevlogen inwoners in Mook en Middelaar die kennis, ervaring of ambitie op dit vlak hebben. Het Energiecafé, het winnende Molenhoek Pakt Aan 2017 Dorpsraad Molenhoek project, zorgt voor de verbinding van deze groepen. Het Energiecafé maakt o.a. gebruik van het Buurkracht netwerk.

Het Energiecafé is een laagdrempelige en regelmatig terugkerende bijeenkomst van inwoners die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Vanuit het Energiecafé worden via werkgroepen verschillende initiatieven gestart. Tijdens gratis Energiecafé bijeenkomsten geven inwoners en deskundigen presentaties, vertellen werkgroepen over hun voortgang en wordt gebrainstormd over nieuwe plannen. Het Energiecafé helpt zo inwoners in alle dorpskernen van Mook en Middelaar bij het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en levert zo een bijdrage aan een energieneutrale gemeente.

Het Energiecafé is een vrijwilligersorganisatie van bewoners, die elkaar willen helpen met het nemen van duurzame maatregelen in hun huis. Het Energiecafé heeft geen commerciële belangen en krijgt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Energiecafé ontvangt wel subsidie van de gemeente, zodat wij informatiebijeenkomsten en dit soort acties kunnen organiseren voor onze bewoners.

Wij zijn altijd op zoek naar meer inwoners die ons willen helpen in ons kernteam, als coördinator/lid van een werkgroep of als supporter om af en toe hand en spandiensten te verrichten. Je kunt je melden via .

Sinds 23 december 2020 is het Energiecafé een stichting geworden.