Over ons


Het klimaat verandert
De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland - zelf en samen met andere landen - maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere klimaatverandering te beperken. 

Energietransitie
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol. 

Mook en Middelaar energieneutraal in 2030
Gemeente Mook en Middelaar heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we in de gemeente evenveel energie opwekken als verbruiken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook voordelen voor haar inwoners, namelijk een gezondere leefomgeving. Dit is een grote uitdaging die inzet vraagt van iedereen: Samen sterk voor duurzaaMM.

Energiecafé Mook en Middelaar helpt inwoners met verduurzaming
De vrijwilligers van Energiecafé Mook en Middelaar zijn ervan overtuigd dat verduurzaming een ‘must’ is voor een leefbare toekomst. En dat dit alleen lukt als we daar met elkaar de schouders onder zetten. 

Het Energiecafé heeft als doel inwoners te stimuleren om, zowel zelf als samen, stappen te nemen in het verduurzamen van hun woning en hun leefomgeving. Het Energiecafé helpt dorpsgenoten daarbij met voorlichting en advies op maat, bijvoorbeeld met de inzet van energiecoaches, inloopspreekuren, informatiebijeenkomsten en gezamenlijke inkoopacties.

Samen sterk
Wij kijken goed om ons heen en houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we aangesloten bij verschillende netwerken op het gebied van duurzaamheid en werken we onder de vlag ‘Samen sterk voor DuurzaaMM’. Dat doen we onder andere samen met de gemeente Mook en Middelaar, Energieloket Mook en Middelaar, Energie Samen, NMF Limburg, bewonersinitiatieven in de omliggende gemeenten en het Steunpunt Energietransitie Nijmegen. 

Energiecafé Mook en Middelaar: duurzaam door verbinding.

Energiecafé Mook en Middelaar is een stichting zonder winstoogmerk en maakt gebruikt van enthousiaste vrijwilligers.
……….

< Naar de agenda van het Energiecafé.
< Terug naar homepage Energiecafé.