Onze partners


Het Energiecafé werkt nauw samen met de gemeente om gezamenlijk de doelstelling “energieneutraal in 2030” te bereiken. Het Energiecafé en de gemeente overleggen regelmatig over de plannen, voortgang en concrete samenwerking.

Het Energiecafé had niet bestaan zonder de Dorpsraad Molenhoek. Dankzij het in 2017 organiseren van Molenhoek Pakt Aan werden drie buurtgenoten geïnspireerd tot de oprichting van een Energiecafé. De Dorpsraad ondersteunt het Energiecafé met raad en daad en draagt het een warm hart toe.

Buurkracht weet hoeveel buurtbewoners samen voor elkaar kunnen krijgen. En daarom ondersteunen zij buurten met hun kennis en ervaring over energie besparen. Buurkracht werkt samen met partners zoals Milieu Centraal, provincies, HIER, Nudge, universiteiten en hogescholen en netwerkbedrijven. Alle partnerships dragen concreet bij aan het versterken van lokaal energie besparen.

Het Energiecafé is enorm blij met de ondersteuning die zij van Buurkracht ontvangt. Dankzij hen kunnen we alle bewoners een persoonlijke uitnodiging sturen en lantaarnpaalborden en posters plaatsen.

Loket Duurzaam Wonen Plus is het gemeentelijk aanspreekpunt voor alle inwoners uit Mook en Middelaar en andere dorpskernen Molenhoek en Plasmolen. Bij het Loket Duurzaam Wonen Plus kunt u informatie en advies krijgen over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Hierbij worden ook de mogelijke subsidies en andere regelingen van verschillende overheden betrokken, die u kunnen helpen om uw plannen uit te voeren. Het Loket is elke dinsdagochtend in de oneven weken geopend in het gemeentehuis te Mook van 9.00 tot 12.00 uur. Komt u gerust langs of maak een afspraak.

Sinds februari 2021 zijn wij lid van de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMFL). Hiermee vergroten wij ons netwerk.

NMFL heeft in elke provincie een professioneel bureau, samen hebben ze meer dan 1000 aangesloten organisaties, waarin bij elkaar duizenden vrijwilligers actief zijn. De Natuur en Milieufederaties hebben ruim veertig jaar ervaring en kennis van natuur, milieu en duurzaamheid. Iedereen die zich hiervoor wil inzetten kan bij NMFL terecht. Met hun kennis en ervaring behartigen ze het belang van duurzaamheid, natuur en milieu. Dat doen ze door lobby, campagnes en het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag.


Sinds eind 2020 zijn we lid geworden van stichting Hoom. Zij helpen om – samen met buurt-, dorps- of stadgenoten – de energietransitie te versnellen. Onze energiecoaches hebben bij Hoom een training gevolgd.

Hoom werkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling van hun leden. Zij faciliteren dat onderling actief kennis wordt uitgewisseld. Hiertoe hebben ze een online community platform ingericht. Binnen de Hoomacademie bieden ze een aantal vaste trainingen en workshops aan voor gemeenten, coöperaties en energiecoaches. Naast trainingen werken ze mee verschillende onderzoekstrajecten. Ze bieden diverse diensten aan ter ondersteuning van de lokale energiebesparingsaanpak. Hun experts kunnen onder andere advies geven op het gebied van bedrijvenselectie, wijkanalyse, woningopname, offerte beoordeling, en marketing.