Nieuws


24 oktober 2021

De aanvraag voor subsidie voor ons zonnepanelenproject in Molenhoek via de SCE-regeling is goedgekeurd. De coöperatie krijgt 15 jaar lang een gegarandeerde vergoeding van het Rijk voor de opgewekte lokale groene stroom.

De komende tijd gaan we aan de slag met leveranciers en netbeheerder. We streven ernaar om uiterlijk 1 juni 2022 de installatie in bedrijf te stellen.


17 augustus 2021

Eerder lieten we weten dat het project door gewijzigde omstandigheden niet meer rendabel was maar door ook panelen te leggen op de noordkant van het dak kunnen we het waarschijnlijk toch realiseren.

Momenteel wordt het project uitgewerkt met de dakeigenaar, met potentiële leveranciers van zonnepanelen en met de energieleverancier. We verwachten dat er op korte termijn een realistisch en financieel haalbaar plan is. Een voorlopige inschatting is dat we op basis van de huidige kosten en subsidies uitkomen op een rendement van 4-6% en een terugverdientijd van 9-11 jaar.

Zoals jullie misschien al weten is de coöperatie nu officieel opgericht. We zijn inmiddels ook bezig met de aanvraag voor de subsidie in het kader van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Het duurt een paar maanden voor de aanvraag is beoordeeld. Die tijd benutten wij onder andere voor het uitwerken van het projectplan, voor het aanvragen van een aansluiting en voor het maken van een informatiebrochure.

Geen goed nieuws: vanwege de grote animo voor dit soort projecten is er momenteel al meer subsidie aangevraagd dan de 92 miljoen die voor heel 2021 beschikbaar is. Als al die aanvragen worden toegewezen dan is de pot voor dit jaar dus  leeg en moeten we wachten tot volgend jaar. Er wordt wel gelobbyd om het budget alsnog verhoogd te krijgen.


20 april 2021

Een half jaar geleden lieten we weten dat het oorspronkelijke plan om 120 panelen te leggen op een van de daken van de boerderij van de familie Roording in Molenhoek vanwege een ingrijpende wijziging van de subsidieregeling en sterk gestegen verzekeringskosten niet meer rendabel was en dat we daarom op zoek zouden gaan naar een tweede dak.

De afgelopen maanden hebben we zo’n twintig bedrijven en organisaties benaderd om een dak beschikbaar te stellen maar om uiteenlopende redenen zijn ze bijna allemaal afgevallen. Dan weer was het dak niet sterk genoeg of werd gewacht op renovatie (bijvoorbeeld Eendracht), in andere gevallen had de eigenaar zelf plannen (bijvoorbeeld Destion).

Uiteindelijk zijn we in contact gekomen met de firma Geba in Mook. Het bedrijf heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan: de nieuwe bedrijfshal wordt verwarmd en gekoeld met bodemwarmte, het dak is berekend op de plaatsing van zonnepanelen. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met de directeur-eigenaar en hem een voorstel gedaan voor samenwerking. Tot onze grote teleurstelling maakte de huisbank van het bedrijf er bezwaar tegen om een langetermijnafspraak te maken over het beschikbaar stellen van het dak aan onze coöperatie.

We zijn nog met enkele daken bezig maar de mogelijkheden in onze gemeente raken uitgeput. De volgende stap is om te kijken naar daken net buiten onze gemeente. Als daar een dak gevonden wordt, kan een deel van onze gemeente daarvan profiteren. Over enkele jaren zullen er daken vernieuwd worden, wat dan weer nieuwe mogelijkheden biedt binnen de gemeentegrenzen.


21 oktober 2020

Eind april waren we bijna zo ver dat we konden starten met het plaatsen van 120 panelen op een van de daken van de boerderij van de familie Roording in Molenhoek. We hadden een geschikt dak, een installateur, voldoende potentiële deelnemers en een financiële onderbouwing. 

Twee onvoorziene veranderingen hebben er echter voor gezorgd dat deze onderbouwing onderuit is gehaald waardoor we het project hebben moeten herzien: een verlaging van de geplande inkomsten door een ingrijpende wijziging van de postcoderoosregeling door het Rijk en een verhoging van de uitgaven, vooral vanwege fors gestegen verzekeringspremies. 

Hierdoor is het project in de bestaande vorm financieel niet meer haalbaar. Alleen door vergroting van het aantal zonnepanelen kan het weer rendabel gemaakt worden. 

Bij Roording kunnen geen extra panelen worden gelegd dus moet er worden gezocht naar een tweede locatie. Daar zijn we nu volop mee bezig, in eerste instantie bij andere boeren maar we benaderen ook andere bedrijven. Als we een geschikt dak hebben gevonden dan moeten hiervoor nieuwe deelnemers worden gezocht en offertes worden aangevraagd bij installateurs. Daar zullen een paar maanden overheen gaan. Bovendien kan de subsidie in het kader van de nieuwe regeling pas vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd. Dit alles heeft tot gevolg dat we er nu naar streven om in de zomer van 2021 operationeel te zijn.

Vanwege de uitbreiding met een tweede dak elders hebben we de aanvankelijke naam Lierweg laten vallen en gaan we verder als Stroomvanhier. E-mailadressen en sitenaam (www.stroomvanhier.nl) zijn hieraan aangepast. 


25 maart 2020

Vrijwel alle voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid. Het laatste onderzoek betreft de dakconstructie. Zodra hierover duidelijkheid is, weten we hoeveel zonnepanelen geplaatst kunnen worden.


  • ..