Informatiebrochure, presentatie en meer


De links op deze pagina verwijzen naar aanvullende informatie.


Het jaarverslag 2022 geeft weer wat we het afgelopen jaar hebben gedaan 

Jaarverslag 2022


Op de ALV van 1 november 2022 heeft de voorzitter een presentatie gegeven over de stand van zaken.

Presentatie ALV 1 november 2022 


De flyer geeft in het kort weer wat het project inhoudt en hoe je mee kunt doen.

Flyer


In de brochure geven we een uitgebreide beschrijving van het project. Je vindt hierin gedetailleerde informatie over o.a. de installatie, de deelname met kosten en baten, de financiële verantwoording en de mogelijke risico's.

Informatiebrochure


Op 7 en 8 december 2021 is aan de eerste geïnteresseerden een online-presentatie gegeven met aanvullende informatie die je hier kunt terugkijken.

Presentatie 7 en 8 december 2021


Op 18 januari 2022 is aan de tweede groep geïnteresseerden een vergelijkbare online-presentatie gegeven met aanvullende informatie die je hier kunt terugkijken.

Presentatie 18 januari 2022


Op 5 juli 2022 is aan de a.s. leden en geïnteresseerden een presentatie gegeven in het Môks café te Mook, over de stand van zaken van het project. De presentatie en notulen zijn hier te vinden

Presentatie 5 juli 2022           Notulen 5 juli 2022


Energiecoöperatie Hoog&Laag uit Berg en Dal is bezig met een zelfde soort project. In het eerste deel van deze video wordt daar meer over verteld. 

Energiecoöperatie Hoog&Laag uit Berg en Dal


Onze energiecoöperatie is opgericht in juni 2021. De bijbehorende statuten kun je hier inzien.

Statuten


We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de ons toevertrouwde gegevens. In onze privacyverklaring hebben we dit vastgelegd.

Privacyverklaring


Met Econobis hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het gebruik van het administratieprogramma.

Verwerkersovereenkomst Econobis