Hoe werkt het?


Nieuwe regeling postcoderoos

De oude Regeling Verlaagd Tarief is vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Hieronder wordt in het kort beschreven hoe de nieuwe regeling eruit ziet.

Net als in de oude regeling moeten de productie-installatie en de leden van de coöperatie of VvE bij aanvang gevestigd zijn in een en dezelfde postcoderoos en moeten de leden een kleinverbruikersaansluiting hebben. 

De SCE-subsidie is een exploitatiesubsidie: een energiecoöperatie of VvE krijgt voor de opgewekte energie, bovenop de verkoop aan een energiemaatschappij, een subsidie van het Rijk. Het is aan de leden van de energiecoöperatie of VvE om te bepalen hoe de inkomsten uit verkoop en subsidie worden verdeeld. 

Onder de SCE krijgt een project 15 jaar lang een subsidiebedrag per kWh dat bij aanvang wordt vastgesteld. De inkomsten zijn hierdoor niet meer afhankelijk van de energiebelasting die jaarlijks wijzigt (lees daalt). 

Onder de SCE is er geen koppeling meer met het stroomverbruik van participerende leden. Daardoor is er ook minder rompslomp met energieleveranciers.

Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor leden van de energiecoöperatie, zij kunnen gewoon lid blijven. 

Om te zorgen voor voldoende participatie en betrokkenheid moet de coöperatie of VVE voldoende leden hebben: tenminste 1 lid per 5 kWp opgesteld vermogen. Bijvoorbeeld een postcoderoosproject met 200 standaardpanelen, totaal opgesteld vermogen 50 kWp, moet minimaal 10 deelnemende leden hebben. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de individuele deelname, alleen het totaal telt.

Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming, ongeacht de omvang van de deelname.

Meer informatie kun je vinden op hieropgewekt of energiesamen