3

Uitwerking Visie op Hoofdlijnen

vanaf 24 april 2024

De komende maanden zal de gemeente de inbreng van de participatie verwerken en zal er een ‘visie op hoofdlijnen’ worden uitgewerkt. In dat visiedocument worden voor alle onderwerpen de gewenste ontwikkelrichting voor de (verre) toekomst van Mook en Middelaar geschetst. Hierbij maken we in eerste instantie gebruik van het bestaande gemeentelijke beleid. Waar nodig wordt dit bestaande beleid aangevuld met nieuwe beleidskeuzes. Bij het schetsen van de ontwikkelrichting wordt de opbrengst gebruikt die vanuit de participatie is opgehaald. Eind juni 2024 wordt de ‘visie op hoofdlijnen’ teruggekoppeld aan de inwoners en samenwerkingspartners van de gemeente. Hiervoor organiseren we dan opnieuw een moment met de omgeving.

De opbrengst van de participatie, waaronder het beeldverslag en de resultaten van de vragenlijst, is te vinden op https://www.omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl/producten/.