2

Denk mee over de toekomst van de gemeente tijdens inwonersbijeenkomsten

t/m 24 april 2024 om 17:02

Op 7 en 13 maart 2024 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor de Omgevingsvisie Mook en Middelaar. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag in gesprek over onderwerpen die u belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Met lokale kennis, voorkeuren en behoeften van inwoners kunnen we onze omgevingsvisie verrijken. 

De gemeente vindt het belangrijk om stakeholders en inwoners de ruimte te geven om mee te denken. Veel inwoners vulden al een online vragenlijst in. Tijdens de bijeenkomsten willen we graag wat dieper op verschillende onderwerpen ingaan. Belangenorganisaties zijn op een ander moment uitgenodigd.

 U bent van harte uitgenodigd

  • op 7 maart van 19:00-21:30 uur, Gemeentewerf, Veldweg 3, Mook
  • online op 13 maart van 19:00-21:00 uur. U ontvangt vooraf via e-mail een Teams-link. 

Aanmelden voor de fysieke (7 maart) of online (13 maart) bijeenkomst doet u via het inschrijfformulier op deze website: www.omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl/participatie/bijeenkomsten-inwoners/