Wonen


De Dorpsraad Middelaar en Plasmolen heeft in 2022 een enquête gehouden over de woonwensen binnen ons dorp. Deze is door 82 personen ingevuld.

In dit document kunt u de uitslag van de woonenquête bekijken.

Voor de eerder geplande thema-avond ''Bouwen en Wonen in Middelaar & Plasmolen'' hadden we niet voldoende input. Maar we horen het graag wanneer u met ons over dit thema van gedachten wilt wisselen.