Data dorpsraadsvergaderingen


Hieronder vindt u de data waarop er een dorpsraadsvergadering staat gepland. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in De Koppel in Middelaar. Meestal op de eerste woensdag van de maand. Aanvang 20:00 uur.

Vergaderdata 2023-2024

6 september 2023
4 oktober 2023
1 november 2023
6 december 2023
10 januari 2024 (week later ivm kerstvakantie)
7 februari 2024
6 maart 2024
3 april 2024
8 mei 2024 (week later ivm meivakantie)
5 juni 2024
3 juli 2024