Data dorpsraadsvergaderingen


Hieronder vindt u de data waarop er een dorpsraadsvergadering staat gepland. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in De Koppel in Middelaar. Meestal op de eerste woensdag van de maand. Aanvang 20:00 uur.

Vergaderdata 2024-2025

4 september 2024
2 oktober 2024
6 november 2024
4 december 2024
8 januari 2025 (week later ivm kerstvakantie)
5 februari 2025
12 maart 2025
2 april 2025
7 mei 2025 (week later ivm meivakantie)
4 juni 2025
2 juli 2025