Wie is wie


Dorpsraadleden:

Jan Simons (voorzitter)
Caroline van der Laan (notulist)
Anke Schoofs (secretaris)
Hans Kolvenbach (penningmeester)
Theo Heinink
Renee Grootveld
iegte de Jong
Ingrid van Pinxteren
Thea Theunissen

Dit Organigram bevat een onderverdeling naar onderwerpen en taken van de dorpsraad.