Over Animo

Vrije tijd
Missie van Animo Natuur & Milieugroep Animo is een lokale natuur- en milieu organisatie die een evenwichtige mix hanteert van pro-actieve en re-actieve activiteiten. Het liefst opereert zij pro-actief: voorstander, en aanjager van duurzame ontwikkelingen in de gemeente en de directe omgeving. De ludieke opening van station Molenhoek, eind 2008 mag wat dat betreft als voorbeeld van een dergelijke pro-actieve werkwijze worden gezien.
Meer informatie
Gevraagd en ongevraagd denkt zij mee, het liefst in een vroegtijdig stadium met ruimtelijke ontwikkelingen en milieu zaken. Als Animo dat nodig acht, als de natuur en milieu niet zelf kan opkomen voor haar rechten, dan hanteert Animo ook de re-actieve werkwijze en schuwt zij de procedures niet. In een democratisch systeem mag dit echter ook geen enkel probleem vormen.
Werk
Sturen op gedragsverandering door Natuur- en milieu-educatie Natuur-en Milieugroep Animo organiseert sinds een tiental jaren Natuureducatie met volwassenen en kinderen en scholenprojecten Milieueducatie op basisscholen in Mook, Middelaar en Molenhoek. Daarnaast organiseert Animo twee maal per jaar de opschoondagen in samenwerking met de Gemeente.

Betrokken bij

Berichten van Animo