MaasBuren.nl

Inloggen of inschrijven

Stellingen van de Lob van Gennep, met daarop een reactie van Nee tegen de VloedgolfDe projectgroep Lob van Gennep voert door middel van een filmreeks een promotiecampagne op Facebook. Nee tegen De Vloedgolf (NTDV) volgt en duidt deze filmreeks.

Stelling van Lob van Gennep in de video: "Scenario's zoals hier in '93 en '95 hebben plaatsgevonden moet de Lob van Gennep kost wat kost voorkomen"
Reactie NTDV: Onjuiste bewering. De Lob van Gennep zal een overstroming in de toekomst niet kunnen voorkomen. Daartoe verhoogt men de dijken namelijk niet voldoende. De overstromingskans wordt een beetje lager dan nu (van 1 op de 250 jaar naar 1 op de 300 jaar). Dit terwijl stroomafwaarts gelegen gebieden vele kilometers lang beschermd met een overstromingskans van 1 op de 1000 jaar. Dus ons gebied kan veel beter beschermd worden. Maar dat is nu juist niet de bedoeling. Want wat men juist wil is ons gebied gebruiken als waterberging.

Stelling van Lob van Gennep: "Het wordt veiliger want de dijken gaan verhoogd worden tot wettelijke normdijken."
Reactie NTDV: Waarom zijn die dijken eigenlijk niet al lang op wettelijk niveau? Dat de Lob van Gennep de dijken nu op het minimale wettelijke normniveau gaat verhogen, dat is toch het minste wat de Lob van Gennep kan doen. Sterker nog: ze zijn verplicht dat te doen. En natuurlijk wordt het straks veiliger als onze dijken nu laag onder die wettelijke norm zitten.
Maar: wat voor waarde heeft die veiligheid die de Lob van Gennep claimt te bieden als een dijk of sluis van 100 meter breed opengezet kan worden en moedwillig 5 dorpen met inwoners, huizen, bedrijven, infrastructuur en natuur onder water zet. Dan is de geclaimde veiligheid teruggebracht naar 0. Om deze reden zegt NTDV dat het een schijnveiligheid is die de Lob van Gennep biedt. Een dijk bouw je om een gebied te beschermen en niet om een gebied mee onder te zetten.

Stelling van Lob van Gennep: "Het is een bijzondere situatie dat het gebied beschermd wordt en tegelijkertijd een waterbergende functie heeft"."
Reactie NTDV: Wat een bijzonder taalgebruik wordt hier gebruikt om de situatie hier als "bijzonder" te classificeren. Veruit de meeste inwoners en bedrijven beschouwen het ronduit als een nachtmerrie. We accepteren het niet dat de lokale, provinciale en rijksoverheid ons gebied wil gebruiken als waterberging.
Advies van NTDV aan Lob van Gennep: Bedenk een alternatief plan dat niet bedreigend en vijandig is voor de burgers.

Stelling van Lob van Gennep: "Om het gewenste effect stroomafwaarts te realiseren (waterstandsverlagende effecten) moet het gebied niet te vroeg instromen, want anders heeft het helemaal geen zin."
Reactie NTDV: Met andere woorden: Als onze dorpen niet onder water gezet kunnen worden heeft het helemaal geen zin. Dank u dat u het zelf zegt. Dat is precies waar het om gaat. Het gaat niet om de veiligheid van de dorpen hier. Het gaat erom de dorpen naar believen te kunnen laten vollopen. Hier moeten vele miljoenen kubieke Maaswater (met mogelijk zwaar vervuild slib) geparkeerd worden. Ten gunste van "waterstandsverlagende effecten" elders.
Vragen van NTDV aan de Lob van Gennep: U wisselt dus het ene gebied in voor het andere? Hoe zit het met gelijke bescherming en gelijke risico's?
Kunt u realistische scenario's schetsen van hoe het een en ander in zijn werk zou gaan bij het openen van zo'n dijk of schuif? Met hoeveel kracht stroomt het water het gebied in? Welke schade richt dat waar precies aan? Hoe lang worden de dorpen als waterbekken gebruikt? Wat treffen de mensen er aan nadat het water weg is? Houdt u eigenlijk rekening met zwaar vervuild Maaslib in (mogelijk) het hele gebied? En hoe gaat u sterk vervuilde grond saneren? Waar moeten mensen naar toe? Hoe gaat u mensen compenseren?

Stelling van Lob van Gennep: "De waterstanden in de Maas bepalen de waterdiepten in het gebied. En dat varieert van 0 tot 3,5 meter."
Reactie NTDV: Hier wordt concreet benoemd dat het om een overstroming kan gaan van vele meters hoog waardoor huizen compleet onder water zullen geraken.

Stelling van Lob van Gennep: "Het moment van overstroming wordt uitgesteld en daarom wordt het hier veiliger."
Reactie NTDV: De dijken zijn nu onder de norm en u gaat ze op norm brengen. Dat is dus de meest minimale inspanning die u kunt leveren. Dat wordt dus tijd! Want nu voldoen de dijken blijkbaar niet aan de in de wet vastgestelde minimale veiligheidsnorm. En ja, natuurlijk wordt het dan (iets) veiliger dan nu en stroomt het water dan iets later in dan nu. Maar dat komt omdat de dijken nu niet voldoen. Los daarvan, dat de dijken straks op de minimale maar wettelijke hoogte staan, mag nooit een rechtvaardiging zijn onze dorpen als waterretentiegebied te gebruiken! Deze redenering is niet zuiver en krom. Dat de Lob van Gennep dit slechte nieuws als goed nieuws wil verkopen is ongeloofwaardig en ook kwalijk. Want voor de 5 dorpen staat er alles op het spel.

Vragen van NTDV aan Lob van Gennep: Is er eigenlijk wel voldoende expertise in huis om een alternatief te bedenken en realiseren? Want waarom kiest u geen alternatief waarbij geen 5 dorpen als waterberging worden gebruikt? Wij hebben van verschillende experts alternatieven aangereikt gekregen die voldoen aan uw doelstellingen en die onze dorpen sparen.
Waarom wilt u de dijken rondom de betreffende dorpen niet hoger maken dan het absoluut minimale norm? Dat zou pas echte veiligheid zijn.
De rechtvaardiging en het nut van het project zijn in onze ogen niet aangetoond. Integendeel, deze zijn uiterst discutabel. U wilt water parkeren in 5 levendige dorpen om het verderop iets droger te houden. Wij zijn geen badkuip en willen gelijke veiligheid en risico's voor iedereen in dit land.
Waarom wordt er alleen in technische termen gesproken bij dit project en wordt niet helder gemaakt wat de daadwerkelijke gevolgen zijn voor de dorpen, de inwoners, bedrijven en natuur? Met andere woorden: het menselijke aspect wordt compleet genegeerd. Dit maakt het project Lob van Gennep tot een onmenselijk project.


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.