Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Lokale energiecoöperatieSociale Media, Gezichten, FotoalbumGeslaagde informatiebijeenkomst over oprichting lokale energiecoöperatie

Wat is een energiecoöperatie? Waarom richt je een lokale energiecoöperatie op? En wat komt hier allemaal bij kijken? Dit zijn vragen die aan bod kwamen tijdens de informatiebijeenkomst op maandagavond 17 december jl. op de gemeentewerf. Geen stoel was onbezet, er waren ruim 35 geïnteresseerden aanwezig!

De bijeenkomst was bedoeld voor degenen die mogelijk een actieve rol willen spelen bij de oprichting van een lokale energiecoöperatie. Carel van der Zanden van de Natuur en Milieufederatie Limburg legde de aanwezigen uit wat een duurzame energiecoöperatie is en vertelde meer over de initiatieven die er in de provincie Limburg bestaan. De avond werd begeleid door Arjan Vernhout, medeoprichter van de coöperatie Energierijck die actief is in de gemeente Berg en Dal. Hij vertelde de aanwezigen onder meer hoe deze coöperatie tot stand is gekomen, wat de doelstellingen van Energierijck zijn en wat een postcoderoosproject nu precies is.

De avond werd energiek afgesloten: er bleek meer dan genoeg enthousiasme te zijn voor een vervolgbijeenkomst! Deze bijeenkomst wordt eind februari/ begin maart 2019 door de gemeente in samenwerking met geïnteresseerden georganiseerd. Kon u niet bij de eerste informatie- bijeenkomst aanwezig zijn en heeft u interesse om mogelijk een actieve rol te spelen bij de oprichting van een lokale energiecoöperatie? Stuur dan een bericht met uw contactgegevens naar onder vermelding van ‘Energiecoöperatie’. U wordt dan op de hoogte gehouden over het vervolg en ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst eind februari/begin maart 2019.