Wat doet VVN?Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een vrijwilligersorganisatie, die vindt dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid zorgt ervoor dat dit niet voor alle weggebruikers is weggelegd.  Daarom bemiddelt VVN vaak bij situaties waar de veiligheid in het geding is, ook in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar.

Iedereen kan een beroep doen op de deskundige inzet van de afdeling: o.a. burgers, scholen, verenigingen, gemeenten.

VVN geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze de verkeersveiligheid in het algemeen kunnen verbeteren.