MaasBuren.nl

Inloggen of inschrijven

Lokaal Sportakkoord, startbijeenkomst 29 augustus

Kansen voor sport & bewegen in Mook en Middelaar met lokaal sportakkoord 

 Er zijn kansen voor sport & bewegen in Mook en Middelaar! Dit jaar willen we namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren, samen met onze partners! Op donderdag 29 augustus wordt er een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Mook en Middelaar, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van partners kan zijn.  

 Wat houdt een lokaal sportakkoord in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Mook en Middelaar kunnen realiseren.  

Startbijeenkomst op donderdag 29 augustus: doet u ook mee? Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom worden sport- en beweegaanbieders, culturele aanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven, de gemeente Mook en Middelaar en alle inwoners die graag meedenken over sport & bewegen in Mook en Middelaar, van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Mook en Middelaar, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van partners kan zijn.  

Wat:  startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar 

Wanneer: donderdag 29 augustus 2019 | 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

Waar:  MFC de Koppel, Dorpsstraat 45 in Middelaar 

Wie:  sport- en beweegaanbieders, culturele aanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven, gemeente Mook en Middelaar en iedereen die zich betrokken voelt 

Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s, want we juichen een bredere  vertegenwoordiging toe) uiterlijk 26 augustus via www.ssnb.nl/sportakkoord-mookmiddelaar.  

 Na de startbijeenkomst worden er nog twee inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd, namelijk op woensdag 11 september en maandag 16 september. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, houd u deze avonden dan alvast vrij! Verdere informatie volgt na de startbijeenkomst.  

 Sportformateur begeleidt proces in Mook en Middelaar Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. In Mook en Middelaar wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Miriam van Moll, werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Zij kijkt er naar uit de partijen in Mook en Middelaar te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord. 

 Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Mook en Middelaar volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten.  Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan wil de sportformateur graag samen met u invulling geven. 

 

 


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.