Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Ellen Luijks
3 december 2018

Herstel schansen Mookerheide

Natuurmonumenten herstelde afgelopen tijd de Mookerschans en de Heumense Schans in natuurgebied Mookerheide. De onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd om deze 17 eeuwse schansen weer beter zichtbaar te maken in het landschap en te behouden voor de toekomst.

Mede met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed was het mogelijk deze twee rijksmonumenten op te knappen. De toegangen tot de schansen is verbeterd. Door houten beschoeiing van planken te plaatsen wordt de erosie van de wal door betreding en hevige regenbuien tegen gegaan. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de schansen als klimobject gebruikt worden. Uitgespoelde delen van het grondlichaam van de gracht zijn weer in ere hersteld. Ook zijn de bramenstruiken, opkomende struiken en bomen van de schansen verwijderd.

De Mooker- en Heumense Schans stammen uit de 17de eeuw en vormen samen een uniek ensemble die symbool staan voor het militaire landschap in Noord-Limburg. De schansen hebben geen verband met de Slag om de Mookerheide uit 1574. Doordat de schansen duidelijk zichtbaar zijn in het veld hebben ze een grote historische waarde. De schansen zijn aangelegd als militair steunpunt of als oefenschans. Dit soort schansen zijn erg zeldzaam in Nederland en maken deel uit van de miltaire operaties die er zijn geweest tussen de 16de en 19de eeuw. De Mookerschans is vierkant, terwijl de Heumense Schans vijfhoekig is. Deze vorm is ook zeer uitzonderlijk te noemen, omdat de meeste schansen vier, zes of achthoekig zijn.

Natuurmonumenten is erg zuinig op deze bijzondere schansen en kunnen ze mede door deze subsidie de komende jaren goed onderhouden.