Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Hart van Mook bulletin nummer 3

We houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over de informatiebijeenkomst voor potentiële bewoners die onlangs plaatsvond. Welke informatie hebben zij gekregen en welke vragen hadden de belangstellenden? Daarnaast leest u een interview met Marian Schijf, beweegcoach. Zij vertelt u meer over het idee van een beweegroute voor ouderen in Mook.   

Projectmanager Marlies Garritsen aan het woord

De afgelopen maanden stonden volop in het teken van ontmoeting en samenwerking. Op 3 juni vond een informatiebijeenkomst plaats voor potentiële bewoners. Zij kregen meer informatie en konden al hun vragen stellen. Ik vond het leuk om de mensen waar we het allemaal voor doen te ontmoeten. Het is belangrijk om iedereen zo goed mogelijk te informeren en mee te nemen in de ontwikkelingen. Het was fijn om te merken dat de meeste mensen al goed op de hoogte waren en dat de informatie die we tot nu toe gegeven hebben helder is. 

Ook zijn er contacten gelegd met plaatselijke ondernemers, zoals het Mooks café. Het is mooi om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten voor ouderen. Verder heb ik een gesprek gehad met Beweegcoach Marian Schijf over de aanleg van een beweegroute. Daarbij willen we ook graag leerlingen van de school betrekken. Bovendien praat en denk ik mee in de werkgroep seniorvriendelijke gemeente Mook en Middelaar.   

Ons doel is dat mensen die in Mookerhof en Mookerplein komen wonen hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten als thuis. De ondersteuning hierbij kan ZZG zorggroep niet alleen. Daarom zoeken we nu al zoveel mogelijk verbinding met andere mensen en organisaties uit Mook. We hebben daarin al flinke stappen gezet en blijven hiermee aan de slag.


Kunst aan de muur in buurtkamer

In het vorige informatiebulletin deden we een oproep voor oude foto’s van Mook voor in de buurtkamer. Daarop is erg enthousiast gereageerd. Onze brievenbus stroomde vol. Dankuwel daarvoor! Ook het bestuur van Stichting Jacques van Mourik las de oproep. Zij geeft een aantal schilderijen aan Mookerhof in bruikleen. De stichting beheert, documenteert en exposeert kunstwerken van kunstenaars uit de omgeving van Plasmolen vanaf 1900. In die tijd ontstond daar een ware kunstkolonie. Er zijn veel ouderen die deze kunstenaars hebben gekend. Wellicht hebben ze zelf ook werken van hen aan de muur hangen. Het kan herkenbaar zijn door de beelden uit Plasmolen en omgeving, maar ook bijvoorbeeld door de schilderstijl. De schilderijen roepen mogelijk iets vertrouwds op bij de bewoners. Daaraan levert het bestuur van de stichting graag een bijdrage. 

Bouwplanning 

• Viering van het hoogste punt  3 juli

• Afmaken van betonwerk en casco  tot eind juni

• Metselwerk van de gevels   voor de zomer gereed 

• Aanbrengen van dakbedekking juli-augustus 

• Aanbrengen van binnenwanden vanaf juli 

• Installeren van elektra en vanaf juli uitvoeren loodgieterswerk

Terugblik op bewonersbijeenkomst 

Op 3 juni vond een informatiebijeenkomst plaats voor potentiële bewoners en hun naasten. Er kwamen ruim 45 mensen op af. In de bijeenkomst zijn de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen van Mookerhof. Ze kregen meer informatie over beschut en beschermd wonen en over onze visie, hoe wij willen werken. Daarnaast vertelden we meer over het belang van een goed sociaal netwerk. Met familie, vrijwilligers en ondernemers in Mook. Ook legden we uit hoe de belangstellingslijst werkt. We proberen om in oktober dit jaar met een wachtlijst te komen. Verder informeerden we bezoekers over de huurprijzen en servicekosten van beschut wonen en over zorgindicaties en ondersteuning bij de aanvraag. Natuurlijk was er volop ruimte voor vragen van bezoekers.

 We hebben de meest voorkomende vragen voor u op een rijtje gezet: 

• Waar staat de afkorting Wlz voor? Wet langdurige zorg 

• Op welke manieren kan ik een Wlz indicatie  gebruiken?  Er zijn verschillende leveringsvormen.  Dit zijn: Modulair Pakket Thuis (MPT) in de thuissituatie, Volledig Pakket Thuis (VPT) bij beschut wonen en Zorgzwaartepakket (ZZP) bij beschermd wonen. Kijk voor informatie op  www.ciz.nl.

• Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wlz indicatie?  

Als u een blijvend intensieve zorgbehoefte heeft. En als u 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. 

•  Naar het belastbaar inkomen uit welk jaar wordt gekeken bij het toekennen van een huurwoning bij beschut wonen?  Als we eind 2019 toekennen, kijken we naar het belastbaar inkomen van 2018. 

•  Is er een minimaal inkomen nodig voor beschut wonen? 

Nee, dat is niet nodig.

 •  Wat zit er zoal bij de servicekosten inbegrepen?  Een deel van de servicekosten zijn voorschotten op persoonlijk gebruik van water en verwarmingskosten. Een ander deel betaalt u, omdat u gezamenlijk in een gebouw woont. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor elektra (lift), water en verwarming in de algemene ruimten, schoonmaak en onderhoud algemene ruimten, tuinonderhoud, glasverzekering en een complexbeheerder (iemand die onder andere controles en onderhoud verricht aan installaties).  

• Zijn de appartementen gestoffeerd?  Bij beschermd wonen is het appartement behangen, is de vloer bedekt en is het ingericht met gordijnen en een hoog/laag bed. Bij beschut wonen wordt de woning kaal opgeleverd. U krijgt wel advies over de vloerbedekking.

Na september volgt een tweede informatieronde. Dit wordt opgesplitst in een bijeenkomst voor beschut wonen en een bijeenkomst voor beschermd wonen. Belangstellenden ontvangen hiervoor een uitnodiging

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.