Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Nico van Kessel
9 januari 2019

Gasverbruik in Mook en Middelaar: van het gas los?

 In een vorig bericht hebben we laten zien hoe het zit met het elektriciteitsverbruik in de gemeente Mook en Middelaar. Nu gaan we het hebben over het verbruik van aardgas. Daarbij kunnen we kijken naar het aantal m3 dat jaarlijks in onze woningen verbruikt wordt. Onderstaande grafiek laat zien dat dat per jaar varieert. Niet gek natuurlijk want het meeste gas wordt gebruikt voor verwarming en als het een jaar kouder is dan stook je harder en heb je dus meer gas nodig. Zo’n koud jaar was bijvoorbeeld 2010. De gemiddelde temperatuur was toen 9,1 graden Celsius. Het totale verbruik in de woningen in onze gemeente lag toen op 7.800.000 m3.  In 2013 was het 9,3 graden en het verbruik 7.200.000 m3. In 2014 hadden we geluk met een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden. Toen verbruikten we ‘maar’ 5.300.000 m3. De afgelopen jaren hebben veel mensen geïnvesteerd in isolatie van hun huis of een hr-ketel en als het goed is moet dat leiden tot minder verbruik. Om dat vast te stellen moet je dus niet uitgaan van het feitelijk gebruik maar moet je rekening houden met hoe koud het is geweest. Door het hanteren van graaddagen is het verbruik te corrigeren voor de temperatuurverschillen. Wat blijkt? Tussen 2004 en 2017 is er duidelijk sprake van een dalende lijn, een verschil van 1.000.000 m3. 

 

Afbeelding 1 Verbruik aardgas in miljoen m3 voor woningen, feitelijk en temperatuurgecorrigeerd 

 

Dadelijk laten we zien hoeveel procent dat is, maar eerst aandacht voor het verbruik van aardgas in de bedrijven en instellingen in onze gemeente. In onderstaande tabel staat het aantal m3 verbruik door bedrijven en instellingen in de gemeente Mook en Middelaar. Daartoe behoren overheid, scholen, gezondheidsinstellingen. Alles bij elkaar verbruiken die jaarlijks ook behoorlijk wat gas. Hierbij vindt geen correctie voor temperatuur plaats omdat een belangrijk deel voor andere zaken wordt gebruikt dan verwarming. In 2010 was het bijna 3.000.000 m3. In jaren erna is het gezakt tot 2014, maar sindsdien valt er weer een stijging te constateren.


Tabel 1 Verbruik aardgas door bedrijven en instellingen in m3.

Stijging en daling wordt het best duidelijk door te indexeren. Voor de woningen hebben we 2004 op 100 gezet en voor de bedrijven en instellingen 2010 (oudere gegevens zijn niet beschikbaar). We zien dan dat het verbruik door de woningen sinds 2004 duidelijk gedaald is. In 2016 is 14,1 procent minder dan in 2004, maar in 2017 is de daling nog maar 12,7 procent. Bij de bedrijven is er sprake van een sterke daling tussen 2010 en 2014, toen er 33 procent minder gas werd verbruikt in vergelijking met 2010, vermoedelijk als gevolg van de economische crisis. De stijging in de daaropvolgende jaren is duidelijk waarneembaar, maar het verbruik is duidelijk minder dan in 2010. Gevolg van besparingsmaatregelen of een uit een dal opklimmende productiviteit? 

 

Afbeelding 2 Gasverbruik geïndexeerd voor woningen en bedrijven en instellingen

Uiteraard maakt het uit wat voor soort woning verwarmd moet worden. De gemiddelde woning maakte in 2017 1.760 m3 gas op. Een appartement weet het gemiddeld te beperken tot 900 m3, terwijl de gemiddelde vrijstaande woning 2.500 m3 nodig heeft. In vergelijking met 2010 is het in 2017 gemiddeld genomen 28 procent minder. Dat dit percentage hoger is dan bij het totaalverbruik dat het hier om een gemiddeld verbruik per woning gaat terwijl in de afgelopen jaren het aantal woningen is gegroeid waardoor het totaalverbruik minder hard is gedaald.

Een gemiddelde huurwoning verbruikte in 2017 1.160 m3 en de gemiddelde eigen woning 1.950 m3.

                                                     2017                                   % t.o.v. 2010


Totaal woningen                          1760                                   72

Appartement                                  900                                   72

Tussenwoning                                1370                                   74

Hoekwoning                                   1580                                   75

Twee-onder-één-kap woning       1740                                   68

Vrijstaande woning                        2500                                   71


Bij elektriciteitsverbruik zagen we verschillen tussen de verschillende kernen/buurten in de gemeente. Bij het verbruik van aardgas is het niet anders. Het hoogste verbruik treffen we aan De Bisselt. In 2017 werd daar gemiddeld per woning 2.840 m3 opgestookt tegen bijvoorbeeld in Mook 1.600 m3. In vergelijking met 2010 is de daling in De Bisselt ook het geringst, namelijk 13 procent tegen in de andere buurten/kernen zo’n 10 procent.                                                            

 

 
2017
% t.o.v. 2010
Molenhoek

1730

80

Mook

1600

80

Verspreide huizen Bisselt

2840

87

Middelaar

1980

81

Riethorst-Plasmolen

2170

79

Middelaar Katerbosch en Heikant

1910

81

 

Tot slot. Hoe hebben de energiekosten zich ontwikkeld? Ook hier zien we een dalende lijn voor de gemiddelde woning. Was het in 2009 gemiddeld nog € 188 per maand dat we kwijt waren, in 2017 was het nog maar € 148. Deels natuurlijk door een zachte winter maar deels ook door besparingsmaatregelen of bewuster gedrag. 

 

Afbeelding 3Gemiddelde maandlasten voor gas en elektriciteit

Al met al is het duidelijk: we zijn nog lang niet van het gas los.

 

Deel dit bericht!

Reacties

Lee Tonnaer
1 januari 2019

Nico, je voorziet ons van interessante en bovenal nuttige informatie. Dat prikkelt extra om de energietransitie op resultaat te beoordelen. Lee