MaasBuren.nl

Inloggen of inschrijven

De Lob van Gennep: nieuwe inzichten

  • 6 reacties

Vanavond vond in de Koppel in Middelaar de derde grote inwonersbijeenkomst plaats over de Lob van Gennep. Het onderwerp leeft enorm, met meer dan 300 aanwezigen was de zaal afgeladen vol. 

Duidelijk was dat geleerd is van de vorige bijeenkomsten. Dijkgraaf Patrick van den Broeck begon door namens de stuurgroep met zijn verontschuldigingen aan te bieden voor de wijze waarop tot nu toe gecommuniceerd was. De emoties en gevoelens die bij de inwoners van onze vijf dorpen leven, zijn totaal onderschat.

Wat is het uitgangspunt?

Op dit moment zou bij hoog water, de verschillende dorpen sowieso onder water komen te staan. De waterveiligheid moet verhoogd worden en dat kan op een aantal verschillende manieren. Er zal minimaal aan de wettelijke norm voldaan moeten worden. 

Hoe wordt dit gedaan?

De stuurgroep presenteerde hiervoor al eerder meerdere opties, waarbij de optie met de schuif erg veel emotie op heeft geroepen. Ook tijdens deze bijeenkomst liepen de emoties af en toe hoog op. Vooral omdat in de presentatie woorden als evacuatie en schadevergoeding genoemd werden, voelden inwoners zich voor het blok gezet. Ook hiervoor trok de stuurgroep het boetekleed aan, ze hadden de communicatie en uitleg echt anders aan willen pakken. 

Scenario's

Naast de drie scenario's die eerder gepresenteerd zijn, waarvan de eerste optie eigenlijk geen echte optie was, maar een "autonome ontwikkeling (als je niets doet, hoe gaat het dan verder) werden nu ook nieuwe opties gepresenteerd. Deze opties zijn samengesteld op basis van ideeën die inwoners sinds de start van de communicatie rondom de Lob in mei, zijn opgehaald. 

Deze ideeën zijn: 

  • Onderzoek de mogelijkheid van wettelijke norm (klassieke) dijken
  • Vervang de schuif door een tussenverlaging van een deel van het bedijkte gebied, zodat water op een natuurlijke manier het gebied in kan stromen. (Op voorwaarde dat ook het verlaagde punt minimaal zo hoog is als de wettelijke veilige hoogte)

Daarnaast waren er nog een aantal andere ideeën die ingebracht zijn, deze moeten eerst nader onderzocht worden voordat ze als alternatief ingebracht worden.

Wanneer overstroomt de dijk?

Bij de opties die nu bekeken worden, wordt gezorgd dat bij een waterhoogte zoals in 1993 en 1995, er geen overstroming plaats vindt. De wettelijke norm ligt sowieso hoger, zoals valt af te leiden uit bijgaande sheets.  Bij een aantal van de opties die nu onderzocht worden, zullen de dijken zelfs meer water tegen kunnen houden dan de wettelijke norm.

Waarom geen verhoging van dijken stroomafwaarts richting 's-Hertogenbosch?

Hierin spelen kosten een belangrijke rol, het is dan 250 kilometer die extra bedijkt moet worden. Maar, zo werd benadrukt, ook dan bestaat de kans nog van overstroming. Als de wettelijke norm aangehouden wordt, bestaat de kans op overstroming immers nog steeds. 

Vergoedingen

Duidelijk werd dat veel inwoners niet op de hoogte waren van het feit dat ze in een rivierbedding wonen. Verschillende inwoners gaven aan bouw- of verbouwvergunningen aangevraagd te hebben en daarbij niet geïnformeerd te zijn over de bestemmingsplannen. Inwoners die in het buitengebied wonen, werden gewezen op toetsing door Rijkswaterstaat. Bij inwoners die bouwden of verbouwden binnen de kernen was niet bekend dat dit eigenlijk een vereiste was. Maar ook bij de gemeente zelf was dit niet bekend. De stuurgroep heeft toegezegd dit verder te gaan onderzoeken.

Rest van Nederland

Wat vanavond duidelijk werd was dat, voor welke optie ook gekozen wordt, wij altijd een optie krijgen waarbij voldaan wordt aan de wettelijke normen. Alleen Maastricht heeft een kans van ééns in de 1000 jaar dat hun stad overstroomt. Venlo heeft, net als de Lob van Gennep en een 6-tal andere dorpen in Limburg een normering van 1:300. De overige dorpen in Limburg hebben een normering van 1:100. Voor ons betekent dat , dat als wij een overstroming krijgen, er stroomopwaarts ook al overstromingen zijn.

Hoe nu verder?

Optie drie, met de schuif, roept zoveel weerstand op bij iedereen dat verder gesprek lastig is. Uit de zaal kon worden opgemaakt dat wanneer deze optie van tafel is, er veel meer ruimte is voor het bespreken van andere opties. 

Nee tegen de vloedgolf

Omdat het eerste deel van de avond uitliep en het plenaire gedeelte langer duurde, kwam het burgerinitiatief "Nee tegen de vloedgolf" pas om half 10 aan bod. Zij speelden een belangrijke rol in de bewustmaking van alle plannen rondom de Lob van Gennep. Helaas waren veel mensen door het late tijdstip al vertrokken.  De initiatiefgroep blikte terug op de eerder voorstellen van de stuurgroep en wees op het onderzoek wat Harm Teunissen heeft gepubliceerd op www.gennepnu.nl

Daaruit blijkt dat het Lob van Gennep pas in 1998 bekend werd na wijziging van wetgeving. Deze week wordt een stuk gepubliceerd in het NRC. De actiegroep wil in ieder geval het volgende gaan indienen: 

  1. Wettelijke norm dijken en wettelijke norm vaste drempel en geen inlaatschuif
  2. Geen waterberging
  3. Wettelijke bescherming ook hier

Op www.overstroming.nl kun je nalezen wat de waterhoogte in je huis wordt. Meer informatie is te lezen op www.neetegendevloedgolf.nl.

Pdf van de presentatie

De presentatie die gegeven werd is hier na te lezen: 190905 Infoavonden presentatie def low res.pdf

Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk verslag te doen van de avond.  Mocht ik dingen gemist hebben of verkeerd hebben geïnterpreteerd, laat dan gerust een reactie achter. Ik nodig in bijzonder de stuurgroep Lob van Gennep uit om in een reactie achter te laten of ik hun verhaal goed heb geïnterpreteerd.Deel dit bericht!

Reacties

Gerie van der Land-Zijderveld
10 september 2019

Dankjewel voor de weergave Hanneke!
De meeste inwoners willen 'die schuif' niet. Dat is iets wat het Lob na drie bijeenkomsten nu wel zeker weet. Gelukkig hoorden we: er is nog niets beslist alles staat nog open.
Daar vertrouw ik op!
Maar, helaas hebben zij bij mij het gevoel, dat zij die schuif wél willen niet kunnen weggnemen.

Jeroen Hoogakker
10 september 2019

Helaas door omstandigheden verhinderd dank ik jou Hanneke voor de verslaglegging van deze avond, wordt vervolgd waar ik zeer ws bij zal zijn ! Met groet en goeds

Team Lob van Gennep
10 september 2019

Beste Hanneke, je artikel schetst een goede weergave van de avond en we spreken de hoop uit dat bezoekers van gisteravond dit herkennen.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Lob van Gennep

Hanneke van Stokkom
10 september 2019

Dank allemaal en graag gedaan.

Sander van den Hoogen
10 september 2019

Belangrijk is wel het besef dat de wettelijke beschermingsnorm voor de Limburgse dijken ook bewust laag is, mede om hiermee overloopgebied te creëren. De Brabantse kant is ontworpen op scenario's van 1:3000 jaar (bv Cuijk en zuidelijker) of 1:10.000 jr (bv Den Bosch). Die ongelijkheid zit dus eigenlijk al jaren in het systeem ingebakken...

Petra Zwartjes
10 september 2019

Bedankt Hanneke voor dit duidelijke overzicht van wat er is besproken. Er moet denk ik nog heel wat water door de Maas voordat iedereen op 1 lijn zit en zich in elkaars standpunt kan vinden.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.