Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

De Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen

GOEDE DOELEN WEEK in Middelaar en Plasmolen

 

In de week van 20 tot en met 24 mei gaat voor de tweede keer de Goede Doelen Week in Middelaar en Plasmolen van start!

 

Aanleiding

Middelaar en Plasmolen volgen daarmee het voorbeeld van andere dorpen in de regio. De aanleiding hiervoor was dat het steeds moeilijker werd om voor alle goede doelen collectanten te vinden. Daardoor dreigden sommige collectes te verdwijnen. De contactpersonen van de in Middelaar en Plasmolen collecterende goede doelen en de dorpsraad zijn met elkaar in overleg gegaan. Zo ontstond het idee in 2017 om de collectes te bundelen. In 2018 heeft de eerste Goede Doelen Week plaatsgevonden. Hierdoor is veel dubbel werk voorkomen en is het teruglopend aantal collectanten beter opvangen. Een bijkomend voordeel is dat de inwoners van Middelaar en Plasmolen minder vaak iemand voor een collecte aan de deur krijgen. De gezamenlijke inzamelingsactie wordt aangeduid als: 

Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen.

 

Stichting

Een enthousiaste werkgroep (foto) is met het idee verder aan de slag gegaan. Zij hebben de Stichting Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen opgericht en de werkafspraken in een draaiboek vastgelegd. Alle voorbereidingen zijn volop in gang en de planning ligt op schema.

 

Hoe ging het ook alweer in zijn werk ?

Op maandag 20 mei ontvangen de inwoners van Middelaar en Plasmolen - huis aan huis - een brief, een invulformulier en een envelop. In de brief wordt duidelijk uitgelegd wat we gaan doen. Op het bijgevoegde invulformulier staan de 12 goede doelen (11 landelijke en één lokaal) waarvoor de actie bedoeld is. Bij elk doel staat een korte uitleg en een verwijzing naar de website. De gever kan achter elk doel een bedrag invullen dat hij aan het betreffende doel wil schenken. Als het formulier is ingevuld telt hij de bedragen op en stopt het formulier met het totaalbedrag in de envelop. De enveloppen worden aan het eind van de week door een team van twee vrijwilligers opgehaald en naar een centraal verwerkingspunt gebracht. Hier worden de giften geteld en in de computer ingevoerd waarna ze direct worden afgestort.

 

Verwachtingen

De werkgroep verwacht dat de vrijwilligers op deze manier minder belast worden en hoopt dat de inwoners van Middelaar en Plasmolen het ook als een voordeel beschouwen dat zij nu in één keer hun bijdrage aan de goede doelen kunnen geven. De ervaring van andere goede doelen weken is dat het resultaat voor de goede doelen uiteindelijk gunstiger is dan bij de oude manier van collecteren.

De werkgroep heeft er vertrouwen in, dat de inwoners van Middelaar en Plasmolen dit initiatief goed ontvangen en met een gulle gift de doelen ondersteunen!