Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinder Kees Knipscheer stelt zich voor


Naam: Kees Knipscheer

Geboren: 1940

Samen met mijn vrouw Kitty woon ik sinds 1999 aan de Maasstaete in Mook. En daarvoor 20 jaar in Malden. We hebben twee dochters en een kleindochter.

Werk en andere bezigheden

Voor mijn pensionering was ik hoogleraar sociale wetenschappen. Ik ben in oktober 2005 (65 jaar) met pensioen gegaan. Mijn vakgebied was de sociale gerontologie. Dat gaat over onder andere over vergrijzing, ouderenzorg en mantelzorg.

Vanwege mijn deskundigheid op dat gebied werd ik voorzitter van de WMO Adviesraad in Mook sinds de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007. Die rol heb ik ongeveer 8 jaar vervuld. Ik heb in die tijd ook geprobeerd om een zorgcoöperatie van de grond te krijgen waaraan onder andere de ondersteuners van mantelzorg en alle soorten van vrijwillige thuishulp deel konden nemen. Maar dat idee ondervond weinig steun. Men wil liever ieder vanuit zijn eigen organisatie opereren.  

Ik ben nu lid van de Projectgroep Senioren Voorbereid die vrijwillig huisbezoeken aflegt bij ouderen in onze gemeente. Ook doe ik mee aan recreatieve activiteiten als zingen en bridgen en ga ik graag naar lezingen en presentaties.

Mijn vrouw Kitty en ik passen samen twee dagen per week op onze kleindochter in Amsterdam. En als het eventjes kan pikken we dan ook meteen wat cultuur mee in de hoofdstad. Last but not least trekken we er graag op uit met onze camperbus naar verre en nabije bestemmingen. Kortom ik heb een goed gevuld bestaan!

Waarom woon je graag in Mook

Ons huis staat op een aantrekkelijke plek aan de oever van de Maas, met schitterende uitzichten en luchten. Je ziet het leven op de rivier, het roeien, de scheepvaart. Het is een leuke buurt, zo organiseren we bijvoorbeeld elke zomer een Maasborrel. Verder is het heerlijk wandelen en fietsen in de schitterende natuur. We zijn blij met de snelfietsroute naar Nijmegen.

Buurtverbinder sinds

Najaar 2016

Waarom ben je buurtverbinder geworden

Dat komt door interesse vanuit mijn vakgebied en vanuit betrokkenheid bij ons dorp. En bij de andere kernen van Mook Molenhoek  en Middelaar. Opvallend is dat ze heel sterk van elkaar verschillen.

Wat houd jouw werk voor Maasburen in

Eerlijk gezegd heb ik er maar beperkt tijd voor. Ik ben digitaal niet erg ervaren, daardoor blijft het gebruik van het platform soms best lastig voor mij. Ik zou eigenlijk wat meer tijd moeten oefenen. Maar Maasburen is meer dan de website. Het gaat juist om de verbindingen met het echte leven. Ik zie en hoor veel bij de vrijwillige huisbezoeken die ik afleg en ook op mijn dagelijkse wandelingen in het dorp. En soms kan ik dan mensen of organisaties met elkaar in contact brengen. Ik vind het belangrijk dat het goed gaat met Maasburen en wil daar graag aan bijdragen. En ik vind het leuk om op de hoogte blijven.

Wat is je leukste ervaring als buurtverbinder

De lancering in maart 2017. En de wandeling over de Jansberg onder leiding van Theo van Brunschot vanwege ons eenjarig bestaan.

Wat vind je de meerwaarde van Maasburen voor onze dorpen

Het biedt alle inwoners toegankelijke informatie op een heel breed terrein. En iedereen kan ook zelf nieuws en vragen plaatsen op het platform. Ik ontdek zelf op Maasburen.nl allerlei activiteiten waar ik anders geen weet van zou hebben. Je ziet in een oogopslag wat er in de andere kernen te doen is. Die komen daardoor dichterbij, ik doe er regelmatig aan activiteiten mee, bijvoorbeeld aan Tai Chi, de dementieweek, of de energiecoöperatie.

Heb je een tip voor (oudere) inwoners

Blijf niet binnen zitten, ga er op uit, een blokje wandelen, (duo) fietsen, of  de natuur in. Doe mee aan activiteiten. Er valt zoveel te beleven, bijvoorbeeld koersbal, jeu de boules, de eettafel, een lezing, noem maar op. Blijf zo actief mogelijk!