Energietransitie


Vertegenwoordiging:

De Stichting Duurzaam Mook en Middelaar is onder andere opgericht om eigenaren van woningen en bedrijven te vertegenwoordigen in de op handen zijnde energietransitie.

Rol gemeente:

De gemeenteraad van Mook en Middelaar is wettelijk verplicht om volgend jaar een plan goed te keuren waarin zij aangeeft op welke wijze en op welke termijn de woningen en overige gebouwen van het gas af kunnen en hoe op dat moment in de energiebehoefte wordt voorzien.

Oplossingen:

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Navolgende bijlage geeft hiervan een voorlopige samenvatting. 20191225 Energiestrategie PBL.pdf De toepassing van warmtepompen vergt vergroting van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, bovendien hebben de voorgestelde luchtwarmtepompen een lager rendement, geven geluidsoverlast en kunnen de woning in de zomer niet koelen. Reden waarom de stichting een onderzoek wil doen naar de aanleg van een warmtenet.

Warmtenet:

Een warmtenet bestaat uit in de grond aangelegde kunststof waterleidingen aan een zijde aangesloten op een bron en aan de andere zijde op uw woning. Het is realistisch te veronderstellen dat de Mookerplas bij de aanleg van een warmtenet als bron kan dienen. Het water wordt middels meerdere warmtepompen op de gewenste temperatuur gebracht.

Gebouwkenmerken:

Voor het bepalen van de warmtebehoefte zijn de woningkenmerken van belang. Navolgend overzicht geeft een beeld van de bouwjaren en energielabels. 20191220 Gebouwkenmerken.pdf

Energiegebruik:

Wij beschikken niet over het energiegebruik van een enkele woning of gebouw. In navolgend overzicht wel over het energiegebruik per straat. 20200109 Elektra en gasgebruik 2018.pdf

In onderstaande tabel het elektragebruik in 2018:

ElektraTotaal kWhWoningenkWh per won
Molenhoek6.503.28615984070
Mook
6.036.39614474172
Plasmolen1.537.5851649376
Middelaar2.011.6143605588
Totaal16.088.8813569

In onderstaande tabel het gasgebruik in 2018:

GasTotaal m3Woningenm3 per won
Molenhoek2.998.86115981877
Mook2.831.02314471956
Plasmolen535.7161643267
Middelaar781.4253602171
Totaal7.147.0253569


Provinciale lening:

De provincie Limburg heeft op 3 maart haar Verordening Leningen Duurzaam Thuis gepubliceerd. Duurzaamheidslening provincie Limburg.pdf In deze verordening leest u onder welke voorwaarden u een lening van maximaal 35.000 euro kunt verkrijgen, tegen een rente van 0,6 %, voor onder andere het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. 

Heeft u vragen, lees dan de antwoorden op de website van de provincie Limburg. https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

Interview:

Op 7 maart heeft op de regionale omroep GL8 een interview plaats gevonden tussen Ad Huijsmans voorzitter van de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar en Stan Brinkhoff gemeenteraadslid namens de VVD. Via navolgende link kunt u dit beluisteren. https://gl8.nl/nieuws/interviews/energiedebad-stan-brinkhof-ad-huismans/ 

Ad Huijsmans (rechts) hield een pleidooi voor het isoleren van de woningen, waarna het aanbrengen van zonnepanelen een volgende stap is. Stan Brikhoff (links) pleit voor het gebruik van kernenergie als oplossing voor de stroomvoorziening.