Energiecoöperatie


Een groep inwoners onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van één of meerdere zonnedaken in de gemeente Mook en Middelaar, voor het opwekken van duurzame energie. Doel van energiecoöperatie Stroom van Hier is om samen duurzame energie op te wekken via zonnepanelen. Momenteel wordt onderzocht of er een zonnepaneelinstallatie op de grootste stal van melkveebedrijf Roording in Molenhoek gerealiseerd kan worden.

Wilt u meer weten of lid worden van Energiecoöperatie Lierweg, kijk dan op de pagina https://maasburen.nl/pagina/energiecooperatie-postcoderoos-project of de website www.stroomvanhier.nl


Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig:

Naar aanleiding van de raadsbehandeling van het plan voor het aanbrengen van zonnepanelen op de voormalige vuilstort in Mook is de vraag hoeveel ruimte er nodig is om in de gemeente te voorzien in de elektriciteitsbehoefte.

Het huidige stroom en gasgebruik in het werkgebied van Enexis kunt u vinden via navolgende link. https://www.enexis.nl/over-ons/wat-bieden-we/andere-diensten/open-data Hieruit kunt u als kleinste eenheid het gas- en stroomverbruik per straat aflezen. Als er in een straat ook bedrijven staan, is het dus niet mogelijk om het energieverbruik van de woningen te bepalen. Vandaar de noodzaak om deze informatie bij de eigenaar-bewoners op te halen. De getallen per dorp en voor onze gemeente kunt via navolgende link vinden op deze site. https://maasburen.nl/pagina/stichting-duurzaam-mook-en-middelaar/menu/energietransitie Voor het berekenen van het benodigde aantal zonnepanelen voor het huidige cq toekomstige energiegebruik is de stichting uitgegaan van navolgende gegevens van Enexis: Het huidige jaarlijkse stroomgebruik van alle woningen en bedrijven in onze gemeente is 16 miljoen kWh. Bij een gemiddelde opbrengst van 260 kWh per jaar per zonnepaneel zijn derhalve 62.000 panelen nodig. Bij een gemiddeld ruimtegebruik per paneel van 3 m² is hiervoor 19 hectare dak en/of grondoppervlak nodig. Ter vervanging van het huidige jaarlijkse gasgebruik voor het verwarmen van alle woningen en bedrijven in onze gemeente is 7,147 miljoen m3 gas x 9,769 is 69,8 miljoen kWh / 260 is 268.000 zonnepanelen x 3 m² is 80 hectare dak-grond nodig. Gaan we de woningen en overige gebouwen goed isoleren dan scheelt dit 30 % en hebben we voor het verwarmen van de woningen en gebouwen maar 56 hectare dak-grond nodig. Maken we voor het verwarmen gebruik van warmtepompen met een COP ofwel rendement van 5, dan mag u het gebruik delen door 5 en hebben we nog maar 11 hectare dak-grond nodig.

Mobiliteit: Een gemiddelde elektrische personenauto verbruikt 0,2 kWh per km. Zwaardere auto’s gebruiken meer. Met één zonnepaneel kunt u dus 260 : 0,2 is 1300 km per jaar rijden. Als we aannemen dat in onze gemeente 3000 auto’s elk 10.000 km per jaar rijden en hiervoor in onze gemeente opgeladen worden, geeft dit een elektriciteitsbehoefte van 3000 x 10.000 x 0,2 is 6 miljoen kWh/j. Hiervoor zijn 6.000.000 / 260 is 23.000 zonnepanelen nodig en is een dak-grondgebruik nodig van 7 hectare.

Conclusie: Tbv de energiebehoefte voor gebouwen en mobiliteit in onze gemeente is een oppervlak van 19 + 11 + 7 is 37 hectare aan daken of zonneweide nodig. De oppervlakte van het project Zandberg telt bijna 7 hectare. Hiermee kan worden voorzien in 19 procent van de toekomstige energiebehoefte van onze gemeente.

Opmerking: Een deel van het hiervoor genoemde energieverbruik wordt door bedrijven voor de productie gebruikt. Het preciese aandeel hiervan is echter niet bekend. Voor de benodigde oppervlakte dak en zonneweide is er vanuitgegaan dat één zonnepaneel een oppervlakte heeft van 1,65 m². Door schaduwvorming en looppaden is aangenomen dat hiervoor 3 m² dak of grond nodig is.

Inventarisatie: Voor een meer nauwkeurige berekening is nodig:

1) Het huidige energiegebruik per woning en per overig bedrijfsgebouw.

2) Het energiegebruik tbv de productie activiteiten van bedrijven.

3) De oppervlakte van beschikbare en voldoende draagkrachtige daken.

4) De dikte van de isolatie en de verliesgevende vloer-, gevel-, en dakoppervlakten.

Het is de bedoeling om een deel van deze gegevens via het RRE-project op te halen.