Het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) is de ontmoetingsruimte van Dorpsraad Molenhoek. Een gezellige ruimte waar ook de bibliotheek is gehuisvest. Tijdens de reguliere openingstijden wordt iedereen welkom geheten door een van on...
Lees meer
Prinsenweg 3c
6584AZ Molenhoek

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten