Stichting


Sinds 23 december 2020 zijn we een stichting geworden. Tot dan toe waren we een vrijwilligersorganisatie en hadden we geen formele status. Met een stichting worden we een rechtspersoon. Dit heeft meerdere voordelen: de subsidieverstrekking door de gemeente aan ons verliep tot dusver via de Dorpsraad Molenhoek, deze verloopt vanaf dit jaar rechtstreeks aan onze stichting. Daarnaast kunnen we ons als stichting verder professionaliseren in onze diensten, zowel naar onze inwoners als naar de gemeente.

Het bestuur bestaat uit Paul Meindersma (voorzitter), Barny Versteegen (secretaris) en Tolé Hoep (penningmeester). De statuten zijn hier te vinden.