Menu

Uitgelicht:

Masterplan Plasmolen

Sjaak Hendriks (Dorpsraad Middelaar en Plasmolen)
9 maart 2018

Op verzoek van de gemeente Mook en Middelaar kunt u hier het masterplan Plasmolen downloaden: LINK (Om deze link te kunnen gebruiken dient u eerst lees verder....... aan te klikken.

De gemeente schrijft:

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het ontwerp Masterplan Plasmolen vastgesteld. Zij hebben ook besloten om het ontwerp masterplan zes weken voor inspraak ter inzage te leggen. Tijdens deze terinzagetermijn vindt er op donderdag 5 april een inloopavond plaats in De Koppel. Een inloopavond is een laagdrempelige wijze om belangstellenden te informeren over het masterplan. Er vindt daarbij geen centrale presentatie plaats. In plaats daarvan worden verspreid over de ruimte kaarten van het plan opgehangen. Ook zijn er inzage-exemplaren van het ontwerp masterplan aanwezig. Belangstellenden kunnen bij de aanwezige medewerkers van de gemeente vragen stellen over het masterplan. De inloopavond begint om 20:00 en eindigt om 22:00. U bent op elk moment welkom.

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezeten van onze gemeente en belanghebbenden een inspraakreactie indienen bij de gemeenteraad. In de bijlage is terug te vinden hoe dit kan.

Na de inzagetermijn worden de ingediende inspraakreacties verzameld. Daarvan wordt een verslag gemaakt. In het verslag komt te staan hoe met de reactie wordt omgegaan. Eventueel leidt dat tot een wijziging van het masterplan. Vervolgens wordt het (gewijzigde) masterplan samen met het inspraakverslag ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het ontwerp Masterplan Plasmolen is te downloaden via de volgende link . Ook plaatsen wij het ontwerp masterplan op onze website en ligt er een exemplaar ter inzage in het gemeentehuis. Ik wil aan de dorpsraad vragen om het ontwerp masterplan ook op hun website te plaatsen.

Dat doet de dorpsraad bij deze!

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »