Menu

Veel kinderen moeten opgroeien in een achterstandsituatie en kunnen niet meedoen met hun klasgenoten vanwege gebrek aan inmiddels alledaagse middelen, zoals fiets of computer, of ze kunnen niet deelnamen aan het schoolkamp, zwemles, e.d. Ook de extra schoolkosten zijn veelal niet op te brengen. Een beroep op bijzondere bijstand of een andere voorliggende voorziening is niet altijd mogelijk. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reƫle dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst.
De Stichting Leergeld De Stuwwal heeft een praktisch doel: het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen voor wie alle middelen en voorzieningen zijn uitgeput, aan de zijlijn komen te staan.
Kinderen uit de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, en Gennep zijn onze doelgroep. Inwoners uit de gemeenten Heumen, Mook & Middelaar, en Gennep kunnen een aanvraag indienen.

Franciscanessenstraat 20, Molenhoek


leergeld.destuwwal@gmail.com
leergeld.nl/destuwwal/