Menu

Energiecafé

Kirsten van Noord, Maree Waelput en Paul Meindersma starten in het kader van de 5e Molenhoek Pakt Aan editie een Energiecafé: een laagdrempelige en regelmatig terugkerende bijeenkomst in het LOP van inwoners, die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Vanuit het Energiecafé kunnen via meerdere werkgroepen verschillende initiatieven worden gestart.

Kirsten van Noord, Maree Waelput en Paul Meindersma starten in het kader van de 5e Molenhoek Pakt Aan editie een Energiecafé: een laagdrempelige en regelmatig terugkerende bijeenkomst in het LOP van inwoners, die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Vanuit het Energiecafé kunnen via meerdere  werkgroepen verschillende initiatieven worden gestart. Tijdens een Energiecafé geven inwoners en  deskundigen presentaties, vertellen werkgroepen over hun voortgang en wordt gebrainstormd over  nieuwe plannen.

Met het Energiecafé geven  we duurzaamheid een  stem en wordt  het  een  onderdeel  van  de  gemeenschap.  De inwoners bepalen  samen,  met  ondersteuning  van  de gemeente,  hoe  ze  invulling  geven  aan  duurzaamheid. We gaan tijdens de Energiecafé bijeenkomstenideeën en initiatieven ophalen bij  onze inwoners;  belangrijk  is wat  er bij  hen  leeft  rondom  het  brede  begrip 'duurzaamheid'.  Te denken  valt  aan:  gezamenlijk inventariseren  van geplande en  lopende  initiatieven binnen  de  gemeente,  een toelichting  van  de  gemeente op  hun  plannen voor  een energie-neutraal  Molenhoek in 2030,  gezamenlijke  isolatie en zonnepanelen inkoopactie,  de  mogelijkheden  van  de slimme  meter, uitleg  over  een  warmtepomp, een presentatie  over een  Nul  op  de  Meter  huis.  Een  eerste concrete actie kan  het  aansluiten  op  een  beproefde aanpak  zijn,  nl.  de zg.  ‘appeltaart  gesprekken’.  Hierbij komen  een  aantal inwoners  uit een  straat of  wijk  bij elkaar.  Ook  komt er een  energiecoach,  die het  gesprek begeleidt.  Samen met de  energiecoach  en  buurtgenoten worden  de energienota’s  bekeken  en  mogelijkheden bekeken  om energie te besparen.

Het eerste Energiecafé vindt plaats op 25 januari 2018 van 19:45 - 21:30 uur.

Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan via info@energiecafemolenhoek.nl.

 

Laatste berichten