MaasBuren.nl

Inloggen of inschrijven

Verwijderde gebruiker
11 september 2019

VERKEERSHINDER HEUMENSEBAAN EN RINGBAAN

Graag brengen we u verslag uit over de voortgang van activiteiten in ons streven de

verkeersoverlast op de Heumensebaan en de Ringbaan (snelheid, veiligheid, geluid, fijnstof) terug

te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Herinrichting is het ultieme doel.


Het nieuws in rapportage 8 (april) kort samengevat:

 Met o.a. verkeersdeskundigen van de gemeente twee rondgangen gemaakt over

de Ringbaan en Heumensebaan om tot afgestemde herinrichtingsvoorstellen te

komen. Over de knelpunten en wensenlijst was grote overeenstemming.

 In het voorjaar zullen 10 plantenbakken worden geplaatst als tijdelijke (snelheid

regulerende) maatregel.


De werkelijke realisatie van de tijdelijke maatregelen

Helaas heeft de gemeente zich niet aan z’n woord gehouden mbt de planning en de aard

van de voorgenomen tijdelijke maatregelen. Waar in april nog consensus was over de

proefinrichting is het – in onze ogen- verworden tot een vooral ambtelijk proces wier

visie steeds verder afweek van de oorsprong en die steeds minder gedragen werd door

onze kerngroep.

In de uitvoering die nu aanstaande is, hebben de kerngroep en ook de resonansgroep

vooral weinig fiducie in de belijningen die worden aangebracht. Met deze zogenaamde

‘optische wegversmallingen’ verwacht de gemeente snelheidsreductie te bereiken.

We zullen zien hoe de diverse proefopstellingen gaan uitpakken!


Wat gaat er nu precies gebeuren

 Fiets-kruispunt Middelweg-Ringbaan

- Aan elke zijde van het kruispunt wordt een boom geplant

- Op de Ringbaan wordt aan één zijde van het kruispunt een drempel geplaatst

(tegenover het voormalige autobedrijf) met aan de twee uiteinden daarvan

een groene haag.

2

 Kruispunt Esdoornlaan en Ringbaan

Er worden optische wegversmallingen aangebracht (aan twee zijden van de

Esdoornlaan en aan éen zijde van de Ringbaan) en er wordt 1 plantenbak (op de

Ringbaan) geplaatst. Zie schets

 Kruispunt Ringbaan en Heumensebaan

Er worden twee optische wegversmallingen aangebracht uitlopend van Ringbaan

naar Heumensebaan en vice versa. Zie schets

 Kruispunt Heumensebaan en Singel èn Kruispunt Heumensebaan en Oude

Bovensteweg

Beide kruispunten krijgen een cirkelvormige belijning, ter verhoging van de

attentiewaarde. Ter hoogte van het Begijnhof worden twee plantenbakken

geplaatst in slingeropstelling. 

 Wegdeel tussen Oude Bovensteweg en Lindelaan

Er worden twee plantenbakken geplaatst in slingeropstelling. Zie schets


En wat is het vervolg

Het concrete maatregelenpakket voor de definitieve herinrichting wordt, voor

zover het er nog steeds naar uitziet, in het najaar van 2019 behandeld in de

gemeenteraad. De door ons aangedragen oplossingen/opgestelde

maatregelenlijst worden hierbij meegenomen, volgens herhaalde toezegging van

zowel de ambtenaar als de wethouder. De verkeersproblematiek van de

Ringbaan en Heumensebaan maakt onderdeel uit van het dan te presenteren

gemeentelijk Mobiliteits- en Uitvoeringsplan.

Helaas hebben we nog geen enkel zicht op de uitwerkingen van de structurele

herinrichtingsvoorstellen en dat betreuren we zeer. In de tweede helft van

augustus, als er weer een overleg met ook de wethouder zal plaatsvinden, zullen

we onder andere dit gegeven extra onder de aandacht brengen.


Tot slot, een vacature

Guido Atsma heeft helaas de kerngroep moeten verlaten. We zijn op zoek naar

een opvolger. Wilt u een actieve rol vervullen in de kerngroep, dan zien we uw

reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet; de kerngroep

Leon van de Kar (Heumensebaan 62, e-mail: )

Paul Oberem (Ringbaan 48, e-mail: )

Hetty Klaver (Ringbaan 10, e-mail: , tel. 06 28 88 12 14)

*De afbeeldingen in deze rapportage zijn afkomstig van de gemeente

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.