MaasBuren.nl

Inloggen of inschrijven

Verwijderde gebruiker
11 september 2019

Veiligheid in Molenhoek


  • Nieuws

In vervolg op de enquete over Veiligheid in Molenhoek is de Dorpsraad Molenhoek op

22 augustus jongstleden in gesprek gegaan met de gemeente.

Helaas was de heer Loontjes verhinderd en vond alleen het gesprek met de heer Theo

Pouwels plaats.


De heer Pouwels gaf aan dat er een mobiliteitsplan klaar ligt om te verzenden en dat de

Dorpsraad Molenhoek daar een dezer dagen een exemplaar van ontvangt.

Dit plan gaat veel verder dan de veiligheid, maar slaat deze zeker niet over.

We hebben alle problemen die u als bewoners in de enquete hebt aangegeven besproken.

Een aantal daarvan staan reeds op het punt om uitgevoerd te worden, zoals de bloembakken

op de Ringbaan/ Heumensebaan en de visuele wegversmalling. Het advies van de heer

Pouwels is om de overige punten uit de enquete te bewaren en in te sturen als reactie op

het mobiliteitsplan. Hetgeen de Dorpsraad ook zal doen na ontvangst van het

Mobiliteitsplan.


Een paar opmerkingen uit de enquete kunnen helaas niet worden door de gemeente worden

opgepakt:

- het verbreden van de spoorburg met alle voorzieningen is een groot aandachtspunt van de

gemeente. Maar de gemeente is afhankelijk van derden. Wordt het traject van de trein

elektrisch, dan gaat ook de spoorbrug veranderen. Vooralsnog zijn deze plannen

doorgeschoven naar 2024-2025. De provincie wil wel subsidiëren maar zijn afhankelijk of en

waneer het traject Boxmeer- Nijmegen wordt aangepakt. De gemeente kan sowieso

dergelijke kosten niet opbrengen.

- de Rijksweg valt niet onder de gemeente. Hiervoor is de provincie verantwoordelijk. Dat de

uitstapplaats van de bus niet veilig is, is bekend. De provincie ziet echter geen mogelijkheden

om dit te veranderen omdat er eenvoudig gezegd geen grond is om een grotere 

busstopplaats te maken, zodat rolstoelen, rollators en slechtzienden beter en veiliger uit de

bus kunnen stappen.


De Dorpsraad heeft daarnaast de “reststroken” aan de orde gesteld, waarover vele

Molenhoekers een brief hebben ontvangen. Dit wordt begin oktober in een andere

samenstelling nader besproken.


Ook de uitstraling van het winkelcentrum ( en de leegstand) is een onderwerp waarvoor een

andere afspraak wordt gemaakt.


In de reacties op de nieuwsbrief zijn ook vele onduidelijke voorrangssituaties aan de orde

gesteld. Uiteraard worden die bij het mobiliteitsplan ingediend, maar de Dorpsraad

Molenhoek gaat ook in haar nieuwsbrief hier aandacht aan besteden.

Regelmatig stellen we in de nieuwsbrief een situatie/ kruispunt aan de orde. Of we direct

antwoord geven of dit een de vorm van een prijsvraag wordt gedaan laten we zo snel

mogelijk weten.


Namens de Dorpsraad Molenhoek

Ine Medendorp, voorzitter

Martijn Geerts, bestuurslid infrastructuur / leefbaarheid 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.