Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Kwaliteit van leven in Mook en Middelaar 2In het vorige bericht over de kwaliteit van leven van onze inwoners hebben we gekeken naar geluk, tevredenheid en eenzaamheid. Nu een paar andere aspecten die er mee te maken hebben, ook basis van de Gezondheidsmonitor. 

Zes op de tien inwoners zeggen in meer of mindere mate last te hebben van geluidshinder, met name veroorzaakt door brommers/scooters (5% ernstig), de buren (4% idem) en bedrijven en industrie (3% idem). Zo’n 6 procent heeft last van geurhinder.

Vrijwel iedereen (87%) van 19 jaar en ouder drinkt weleens alcohol. Met toename van de leeftijd neemt het overmatig en zwaar gebruik toe, met name vanaf 55 jaar (30% overmatig tegen minder dan 10% bij de groep hieronder; 9% zwaar tegen 4% bij de jongeren). Bij vrouwen (23%) wordt overmatig drankgebruik meer aangetroffen dan bij mannen (15%). Als het gaat om zware drinkers zijn de verschillen in geslacht gering (m: 7%; v: 6%). 

Hoe zit het met roken? Ruim 40 procent heeft ooit gerookt, maar nu rookt nog maar zo’n 15 procent van de volwassene. De ouderen roken nu het minst maar hebben wel vaker ooit gerookt (57%). De grootste groep nooit-rokers treffen we aan de groep tussen 25-54 jaar. De zware rokers zitten vooral bij de jongeren (25-39 jaar: 5% tegen 2% totaal) en iets vaker bij de vrouwen (3%) dan bij de mannen (1%).

Voor voeding gelden normen waar voldaan moet zijn om gezond te eten. Het blijkt dat maar een derde van de inwoners voldoende groenten (250 gram) eet; bij fruit zit het iets beter omdat 45 procent aan die norm (200 gram) voldoet. Vooral 65-plussers voldoen aan deze norm (62% tegen 37% bij 19-64-jarigen). Aan de ontbijtnorm (300 tot 400 kcal) wordt door bijna 90 procent voldaan. 

Voor bewegen zijn er ook normen (klikt hiernaast voor uitleg van de normen). We kennen de beweegnorm, de fitnorm en de combinorm en minimaal een keer per week sporten. Aan de beweegnorm voldoet 70 procent van de inwoners, aan de fitnorm maar 29 procent en aan de combinorm 72 procent. De 65-plussers scoren hier in het algemeen iets hoger op dan de jongeren. Die laatste groep is wel actiever in het sporten (60% minstens 1x per week tegen 65+ 46%).

Iets meer dan de helft (54%) van de volwassen heeft een gezond gewicht, een derde draagt een matig overgewicht met zich mee en 11 procent lijdt aan obesitas. De groep 55-74 jaar heeft iets vaker matig overgewicht of obesitas. In de lagere sociaal-economische klasse komt overgewicht meer voor (13% tegen 9% in de hoogste klasse).

Eerder verschenen:

https://maasburen.nl/bericht/kwaliteit-van-leven-in-mook-en-middelaar

https://maasburen.nl/bericht/ontwikkeling-aantal-leerlingen-basisonderwijs-mm

https://maasburen.nl/bericht/hoe-duur-zijn-we-in-mook-en-middelaar-voor-de-zorgkostenverzekeraars

https://maasburen.nl/bericht/koopkracht-huishoudens-mook-en-middelaar-blijft-achter