Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Janny Verdonk (bijna vrijwilligster van beroep, slot)In de vorige 2 afleveringen hebben we een beeld gekregen van het persoonlijk leven van Janny. In dit laatste deel is de meeste plek ingeruimd voor haar leven als vrijwilligster. Vanaf haar prille jeugd heeft zij zich met verve ingezet voor de medemens. 

 Wat voor vrijwilligerswerk heeft zij gedaan in haar leven?

Janny was er al vroeg bij (zij wilde immers sportlerares worden), want toen ze 16 jaar was studeerde zij met kinderen uit de buurt dansjes in voor de operette die door vrijwilligers in de wijk werd opgevoerd. Dat gebeurde in het clubgebouw van de buurtspeeltuin de ‘Bloemhof’ in Alphen a/d Rijn.  Eén maal per jaar was er dan een uitvoering zoals in 1957: de ‘Blauwe Donau’.

 Daarnaast assisteerde zij een sportlerares die in genoemde speeltuin ritmische gymnastiekoefeningen deed met kinderen.

 In 1976 werd Janny lid van de handwerkclub in Mook, die resideerde in het tegenwoordige  ‘Môks café’.   Tijdens één van de dagen dat de handwerkclub daar actief was kwam er iemand van de Zonnebloem en vroeg of de dames belangstelling hadden om een afdeling van de Zonnebloem op te richten. Janny had daar wel zin en samen met mevrouw de Best, Tonny Thijssen en Toos van de Berg kwam de Zonnebloem, afdeling Mook, tot stand.

 In 1977 werd  de ‘Wieken’ gebouwd en is Janny met de handwerkclub daarheen gegaan. Er zijn nog steeds mensen uit Mook bij de handwerkclub. Het is tegenwoordig echter meer een praatgroep en er wordt ook gerummicubd. In de zeventiger jaren zat er ook een aantal nonnen (van het Jachtslot, van de Hertogstraat en van de Bovensteweg) op de handwerkclub. En nog steeds organiseert Janny een Kerstmiddag bij de handwerkclub. Dan leest zij een kerstverhaal voor en worden er kerstliedjes gezongen.

Ook de Zonnebloem is in 1977 naar Molenhoek gegaan. Janny was van deze afdeling secretaris en is dat gebleven tot 1992. In dat jaar werd ze zo ernstig ziek dat ze veertien dagen op de Intensive Care-afdeling heeft gelegen. Ze zegt dat ze de ‘poort’ heeft gezien, maar ze mocht toch terug naar de aarde. Toen ze hersteld was heeft zij haar lidmaatschap van de Zonnebloem opgegeven.

 In de Wieken wordt om de zes weken een Eettafel georganiseerd . Het eten wordt gebracht door cateringbedrijf Hofmans uit Malden. Janny brengt dan het eten rond bij de mensen die daar aan tafel zitten (ongeveer 12 à 14). Voor €8,50 mag je aanschuiven.

 Ook maakt zij deel uit van het van het Algemeen Bestuur van de Wieken; zij is de enige vrouw in dat bestuur en is er al vanaf het begin (1977) bij.

 Ruim 10 jaar (tot ongeveer 1990) zijn Janny en Jaap gastdame en gastheer geweest bij de Cantorij (koor) van de Stevenskerk. Hun kinderen Heleen en Jan Jaap hebben de kerkwinkel (inmiddels verdwenen) nog geopend, wat resulteerde in   een krantenartikel. Toen dominee Ko Colijn de diensten deed (vanaf 1974) zat de kerk barstensvol, vooral met Kerst. In de kerk hebben Janny en Jaap iedere week gezongen. En als er activiteiten waren waren zij met hun kinderen ook altijd in de kerk.

 Vanaf begin jaren 90 van de vorige eeuw gingen Janny en Jaap één keer in het kwartaal naar de Meijhorst (Dukenburg) om een dag te zorgen voor gehandicapten in rolstoelen of voor mensen die nooit uit huis kwamen. Deze activiteit ging uit van de diaconie. Daar verzorgden zij een koffietafel of dansten met gehandicapten in rolstoelen. In 2012 zijn die activiteiten verplaatst naar het diaconaal centrum ‘de Haard’ aan de Groenestraat in Nijmegen. Diaconaat is de maatschappelijke taak van de kerk, de Protestantse Gemeente Nijmegen. Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen. Maar er kwamen later ook mensen van andere gezindten. Omdat er geen geld meer beschikbaar was is het vrijwilligerswerk in ‘de Haard’ sinds 2017 opgeheven.

 Janny en Jaap hebben ook nog 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan in Verpleeghuis Margriet in Nijmegen. In die tijd was het verpleegtehuis slechts toegankelijk voor protestanten. Jaap verzorgde de geluidsinstallatie, haalde de mensen thuis op en bracht ze weer terug. Verpleeghuis Margriet is in april 2013 gesloopt en is opgegaan in het Herstelcentrum op het terrein van Dekkerswald in Groesbeek . Nu is het Herstelcentrum voor iedereen en worden er oecumenische diensten gehouden. Iedere vrijwilliger/-ster is in principe 1x in de maand ingepland voor de zondagdienst. Janny is er vaak eenmaal in de 14 dagen vanwege allerlei activiteiten. Ze zegt dat het aantal vrijwilligers voor dit werk gering is. Je moet hard werken want de vrijwilligers worden steeds ouder en zoals op veel plaatsen komen er weinig mensen bij. Op de dagen van de zondagdienst is zij om 9.00 uur ’s morgens aanwezig om alles in orde te maken; om half elf is de dienst en om half een is ze weer thuis. En dat alles voor een half uur of driekwartier dienst. Janny houdt daar soms een lezing, dekt de tafel en haalt de mensen op voor de dienst. Dat doet ze samen met 6 mensen. Het centrum bestaat uit 3 torens. De mensen moeten in een half uur gehaald worden. De vrijwilligers moeten zulke grote afstanden afleggen om de mensen een voor een uit de verschillende torens te halen en daarna weer terug te brengen dat het wel lijkt of je de Vierdaagse loopt.  Nadat Jaap is overleden (2009) is Janny met dit werk doorgegaan, nu al ongeveer 40 jaar.

 

Al 25 jaar is zij collectante van de Nierstichting. Ook is ze tot de verhuizing   in  2011 contactpersoon van de stichting geweest. Als dank voor al haar jarenlange werk voor de Nierstichting kreeg zij bij haar afscheid als contactpersoon zowaar een hand van de rayonleider!! Maar collecteren doet ze nog steeds.

 Minstens even lang (en nog steeds) is Janny collectante voor het Astmafonds. 

 Ook haalt zij mensen op om naar de koffieochtenden en de gezamenlijke maaltijd te gaan (1 x in de maand) in de woonzorg de Horst in de Malden (gehandicapten). 

 Al 35 jaar  is Janny medeorganisator van de jaarlijkse Rommelmarkt die gehouden wordt vanuit de Opstandingskerk op de Kwakkenberg in Nijmegen. Ook Jaap deed in die tijd mee. De kinderen en tegenwoordig de kleinkinderen leveren hun bijdrage aan de rommelmarkt. De helft van de opbrengst is voor de kerk zelf en de andere helft komt ten goede aan uitgeprocedeerde asielzoekers (Stichting Gast) . 

 Sinds de oprichting in 2010 is zij ook gastvrouw in het LOP.


Wat is er leuk aan het vrijwilligerswerk?

Het leuke van vrijwilligerswerk vindt Janny het contact met de mensen. Zij heeft wel genoeg hobby’s (zijde schilderen, origami en vilten) maar daar komt ze bijna niet aan toe vanwege haar vrijwilligerswerk. 

 

Janny probeert ook mensen die zij kent en die alleen zijn of eenzaam zijn te stimuleren naar het LOP te komen. Je moet even over een drempel heen maar als je er een paar keer geweest bent zul je zien dat het er hartstikke leuk is. Als gastheer of gastvrouw moet je mensen die in het LOP komen aanspreken, opvangen en bij wijze van spreken ‘knuffelen’ zodat zij zich snel thuis voelen. Op een keer, vertelt Janny,  kwam er een man en vrouw met een gehandicapt kind binnenlopen. Het kind zat in het Thomashuis. De mensen kwamen uit Emmen met de trein en wilden graag een kop koffie, maar konden nergens terecht. Toen ze het bord vóór het LOP zagen staan met de mededeling dat het LOP open was, kwamen ze binnen. Janny stapte er op af; die mensen vroegen een kop koffie en of ze naar het toilet mochten. Na afloop gaven ze €5,- voor twee kopjes koffie. Zij vonden het geweldig gezellig in het LOP. ‘Het is ook geweldig’, zegt Janny, ‘zeker voor mensen die langs komen wandelen en voor toeristen’. 

 

Wat vindt zij leuk aan Molenhoek? 

De mooie omgeving; die verveelt nog steeds niet. Janny vindt de mensen in Molenhoek opener dan in Mook en Middelaar. Daar kom je niet gauw tussen zeker niet als Molenhoeker, zegt zij. Dat heeft de protestantse Janny wel gemerkt bij de Zonnebloem. Janny zou voor geen goud meer terug willen naar Alphen aan de Rijn. De mensen hier zijn echt anders dan daar. Bovendien is het in het westen van het land over het algemeen erg druk. 

 

Hoe kun je meer mensen betrekken bij activiteiten in het dorp?

Het is volgens Janny moeilijk om jongere mensen te betrekken bij allerlei activiteiten en bij het LOP. Iedereen is druk met werk; mensen werken met z’n tweeën om de hypotheek te betalen. Maar het is ook moeilijk om oudere mensen als vrijwilliger te betrekken bij het dorp. Dé activiteit waar wel veel mensen naar toe gaan is Carnaval. Een compleet gekkenhuis is het dan, zegt ze. 

De jeugd is ook moeilijk te porren voor activiteiten, zeker in het LOP. Maar de discoavond vóór Molenhoekdag (10 tot 13 jaar) werd wel bezocht door 65 kinderen. Het Bunkertje met het mooie interieur is weg. Er kwam geen jeugd meer naar toe. Ze hangen wel rond in het winkelcentrum waar ze volgens Janny veel rotzooi maken.

Het is in ieder geval heel anders dan in de jeugd van Janny toen ze films draaiden in de speeltuin op zaterdagavond (Rintintin b.v) . Daar kwam heel veel jeugd op af. 

 

Ze snapt niet dat ze al dat werk gedaan heeft…een zaak, twee kinderen een huis, een grote tuin en dan al het vrijwilligerswerk. 

Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Dat betekent dus ook dat je meer verplichtingen hebt b.v. het volgen van vergaderingen. En als je het ‘werkrooster’ invult moet je ook aanwezig zijn.

 

Met deze wijze woorden hebben we een goed beeld gekregen van het leven van Janny. Als afsluiting een wens die Janny kreeg voor haar vrijwilligerswerk bij Margriet en het Hertelcentrum. Die wens zou goed kunnen dienen als basis voor het vrijwilligerswerk dat in de Dorpsraad en het LOP wordt verzet om ons dorp nog mooier en leefbaarder te maken. 

  ‘De samenwerking omhoog tillen door een bundeling van krachten; zo kunnen wij met elkaar de hele wereld aan’. 

 

 

 

 


Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.