Maasburen.nl

Inloggen of inschrijven

Bevolking Mook en Middelaar in 2018 gegroeid.



Een nieuw jaar is altijd een moment om even stil te staan bij de groei van de bevolking. De bevolking van Mook en Middelaar is in 2018 gegroeid. We hebben het dan natuurlijk niet over een gewichtstoename of een lengtegroei. Nee, we hebben het over het aantal inwoners dat is toegenomen. Recent heeft het CBS daarover nieuwe cijfers gepubliceerd die overigens betrekking hebben op de eerste 11 maanden van 2018. Om een heel jaar te hebben nemen we deels december 2017 mee in de reeks.  In de periode december 2017 – november 2018 is het aantal inwoners met 65 toegenomen waarmee we uitkomen op een totaalaantal van 7.825 per eind november 2018, een aantal dat we sinds 2013 niet meer hebben gehad.

 

Afbeelding 1 Ontwikkeling inwonersaantal gemeente Mook en Middelaar1995-2018

Een van de factoren van invloed op het aantal inwoners is het aantal geboortes. Voor de geboortes in 2018 is in het bijzonder juli een goede maand geweest. Een kleine geboortegolf met maar liefst 12 geboortes in die maand. Wat is er in november 2017 aan de hand geweest? In totaliteit zijn er in 2018 45 kinderen geboren. In de meeste maanden echter is het aantal sterfgevallen in de gemeente groter dan het aantal geboortes. In februari alleen al stierven 9 mensen. Het totaalaantal sterfgevallen in 2018 is 51. Op basis van geboortes en sterfgevallen is het aantal inwoners dus licht gedaald.

 

Afbeelding 2 Aantal levend geboren kinderen en overledenen december 2017-november 2018 per maand. De * betekenen dat het voorlopige cijfers zijn

Hoe ziet dat er ten opzichte van eerdere jaren uit? We zien dat sinds 2012 het aantal sterfgevallen groter is dan het aantal geboortes uitgezonderd 2016 toen er drie meer geboren werden dan er stierven. De sterftes laten een redelijk stabiel beeld zien, in tegenstelling tot het aantal geboortes waar we een daling hebben. In 2000 waren dat er nog 100. 

 

Afbeelding 3Aantal levend geboren kinderen en overledenen 1995-2018

Belangrijker voor het inwonersaantal zijn de mensen die zich vanuit een andere gemeenten in Mook en Middelaar vestigen en degenen die vertrekken naar een andere gemeente. In 2018 hebben zich iets meer mensen gevestigd dan er vertrokken zijn waarmee een trend die een groot aantal jaren gold doorbroken werd. Er kwamen in 2018 27 meer mensen dan er naar andere gemeenten vertrokken.

 

Afbeelding 4 Vestiging vanuit en vertrek naar andere gemeente

Een laatste factor van invloed op het inwonersaantal is de immigratie en de emigratie.

We zien dat sinds 2012 de vestiging vanuit het buitenland groter is dan het vertrek naar het buitenland. Uit andere statistieken weten we dat de meeste immigratie afkomstig is uit Europese landen en de VS. De resultante van de immigratie en de emigratie in 2018 bedraagt 18 mensen meer in Mook en Middelaar.

 

Afbeelding 5 Aantal personen afkomstig uit en vertrek naar het buitenland 1995-2018

Eerder verschenen:

https://maasburen.nl/bericht/gasverbruik-in-mook-en-middelaar-van-het-gas-los

https://maasburen.nl/bericht/elektriciteitsverbruik-in-mook-en-middelaar-de-spanning-blijft-erin

https://maasburen.nl/bericht/zonne-energie-in-mook-en-middelaar-schiet-het-op

https://maasburen.nl/bericht/kwaliteit-van-leven-in-mook-en-middelaar-2

https://maasburen.nl/bericht/kwaliteit-van-leven-in-mook-en-middelaar

https://maasburen.nl/bericht/ontwikkeling-aantal-leerlingen-basisonderwijs-mm

https://maasburen.nl/bericht/hoe-duur-zijn-we-in-mook-en-middelaar-voor-de-zorgkostenverzekeraars

https://maasburen.nl/bericht/koopkracht-huishoudens-mook-en-middelaar-blijft-achter

 

 

Deel dit bericht!

Reacties

Lee Tonnaer
7 januari 2019

Mooie gegevens Nico. En lekker snel. Wat is er in november 2017 aan de hand geweest? In de raad werden o.a. behandeld: Kredieten en afwikkeling subsidies voor het project Centrumontwikkeling Mook en Begroting 20182021. Verder was er de Limburgse bestuurdersdag. Ik suggereer hiermee geen causaal verband met de geboortegolf in juli 2018. ;-)

Loes Meijer
7 januari 2019

Haha Lee, dat moet toch echt de begroting en de centrumontwikkeling geweest zijn ;)
Maar zonder dollen: geweldig die gegevens steeds Nico! Dat leert ons veel over onze dorpen.